Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelsemål Blåbär (1-3 år)

Skapad 2020-08-12 13:53 i Jordgubben Degerfors
Förskola
Målområde: Hälsa och välbefinnande för 1-3 år.

Innehåll

Mål från LPFÖ:

"Barnen skall få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva."

Utvecklat målområde:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin rörelseglädje.

Nedbrutet mål:

Barnen ska ges förutsättningar att kunna genomföra olika enkla koreografier.

Syfte: 

Att kunna uttrycka sig med kroppen är en viktig del i den motoriska utvecklingen och av barnens självuppfattning.

Förståelse:

Barnen ska få förståelse för att man kan använda kroppen på olika sätt.

Förmågor:

Barnen ska utveckla sin förmåga att följa och härma olika rörelser.

Metoder: 

* Olika enkla barndanser med sång och musik 

* Babblarnas rörisgympa

* Utflykter till närmiljön (skogen, kullen, lekpark, m.m.)

* Flanosagor

* Drama

* Rörelselekar med bollar, sjalar, ballonger, ljus, rörlig bild (projektor/ipad) m.m.

Vetenskaplig grund:

Skolverket hänvisar till flertalet forskningskällor som visar hur dans och rörelse främjar rumsuppfattning, kroppsmedvetenhet och självuppfattning, uthållighet med mera. 

Källa till forskningen:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/dans-utmanar-genusuppfattningar-i-forskolan#h-Attutvidgasinrorelserepertoar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: