Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talteori 7

Skapad 2020-08-12 14:06 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Detta moment handlar om: Positionssystemet (s. 39) Räkna med 10, 100 och 1 000 (s. 42) Räknesätten (s. 44 och 48) Räkna med tal mellan 0 och 1 (s. 51) Prioriteringsreglerna (s. 54) Primtal (s. 58)

Innehåll

 

Mellan hakparenteserna gömmer sig det rätta svaret skrivet med snedstreck (/) i stället för bråkstreck.

Positionssystemet

Räkna med 10, 100 och 1 000

1)                      0,6  ∙ 100 =     [60]

 

2)                      1000 ∙ 1,3 =     [1300]

3)                          [3,6512]

4)                          [0,31]

 

5)                      1000 ∙ 0,0001 =     [0,1]

 

6)                      6,2 ∙ 10 =     [62]

7)                          [0,456]

8)                          [0,042]

 

9)                      16 ∙ 10 ∙ 100 = [16000]

 

10)                      2000 ∙ 0,45 =     [Visa Johannes]

 

 

 

Räknesätten

 

Titta högst upp på s. 44 samt 47 för förklaringar av de olika begreppen och lös sedan uppgifterna:

 

1)                      Termerna är 4 och 10. Vad är summan?     [14]

 

2)                      Termerna är 4 och 10. Vad är differensen?     [6]

 

3)                      Faktorerna är 4 och 10. Vad är produkten?     [40]

 

4)                      Täljaren är 4 och nämnaren 10. Vad är kvoten?     [0,4]

 

5)                      Summan av två termer är 49. Den ena termen är 7, vilket värde har den andra?     [42]

 

6)                      Summan av två termer är 20. Differensen mellan dem är 2. Vilka är termerna?     [9 och 11]

 

7)                      Täljaren är 120 och kvoten 30 men vilket värde har nämnaren?     [4]

 

8)                      Produkten av två faktorer är 0. Den ena faktorn är 12,6. Vilket värde har den andra faktorn?     [0]

 

9)                      Nämnaren är 13 och kvoten är 1. Vilket värde har täljaren?     [13]

 

10)                    Vilka tal motsvarar bokstäverna A, B, C och D?

                      A + B = 12   
                      B – A = 10   
                      D – C = 10   
                      C
∙ D = 24     [Visa Johannes!]

 

Räkna med tal mellan 0 och 1

Multiplikation: Alla produkter ska ha lika många decimaler som finns i uppgiften totalt

 

Division: Använd förlängning

 

 1)                      0,1 ∙ 24 =     [2,4]

 

2)                      0,01 ∙ 245,7     [2,457]

 

3)                      15 ∙ 0,2 =     [3 eller 3,0]

 

4)                      0,6 ∙ 6 =     [3,6]

 

5)                          [180]

 

6)                          [18]

7)                          [20]

8)                          [4]

 

9)                       På Fresha kostar tomater 5 kr per kg. Jag köpte en liten påse med 0,2 kg tomater. Hur mycket                       betalade jag?     [1 kr]

10)                          [Visa Johannes!]

 

 

 

 

 

 

 

Prioriteringsreglerna

 

 

Titta i rutan ”Prioriteringsregler”, på s. 54 och lös uppgifterna nedan, men var försiktig, det är lätt att göra slarvfel!

 

1) 2 + 8 ∙ 5 =     [42]

 

2) 14 – 4 ∙ 3 =     [2]

 

3) 6 + 5 ∙ 2 – 9 =     [7]

 

4) 5 ∙ (4 + 2) =     [30]

 

5) 3 – (4 – 2) =     [1]

 

6) Vilket tal ska stå i stället för x?

 

     x + 2 4 = 40     [32]

 

7) Vilket tal ska stå i stället för x?

 

     8 + 2 x = 40     [16]

 

8) 6 – 2  =     [30, 60 eller 90]

 

9) Placera in en parentes för att få likheten att stämma:
5 + 4
∙ 4 – 3 = 9    [5 + 4 ∙ (4 – 3) = 9]

 

10) Placera in valfria matematiska symboler (ej siffror!) mellan siffrorna för att få likheten att stämma:
3   7   4   2   8   = 0 [Visa Johannes!]

 

 

Primtal

 

 

Titta i rutan ”Delbarhetsregler”, högst upp på s. 58 och lös uppgifterna nedan.

1) Vilket av talen 30, 21 och 36 är delbart med 5?     [30]

 

2) Vilket av talen 49, 27 och 31 är ett primtal?     [31]

 

3) Vilket av talen 42, 321 och 923 är delbart med 3?     [321]

 

4) Vilka primfaktorer har talet 64?     [2,2,2,2,2,2]

 

5) Vilka primfaktorer har talet 42?     [2, 3, 7]

 

6) Vilket tal är uppbyggt av primfaktorerna 3, 5 och 7?     [105]

 

7) Är 21 ett primtal?      [Nej]

 

8) Skriv ett tvåsiffrigt tal som är delbart med både 2, 3 och 5  [30, 60 eller 90]

 

9) Vilket är det minsta talet som är delbart med både 3, 5 och 2?    [30]

 

10) Vilka primfaktorer har talet 2 310? [Visa Johannes!]

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik, fyra förmågor

Rubrik 1

E
C
A
Problemlösning
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att (…) samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
leven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att (…) samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att (…) samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att (…) olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att (…) olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att (…) olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning (…) med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning (…) med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning (…) med mycket gott resultat.
Kommunikation
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt (…) med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt (…) med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt (…) med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: