Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundkurs textil

Skapad 2020-08-12 14:24 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
En grundkurs i textil; symaskinssömnad, stickning, fritt broderi samt korsstygnsbroderi
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Vi kommer att jobba med tre olika textila tekniker, symaskinssömnad, stickning samt broderi.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du kommer att jobba med tre olika textila tekniker för att repetera samt förbereda dig inför slöjden i år 8 och 9. Du kommer att träna på att arbeta från idé till färdigt föremål. Du kommer träna på att dokumentera samt att värdera ditt arbete.

 
 • Så här ska vi arbeta

Vi ska jobba i 3 st. 5 v. perioder där du ska lära dig samt repetera grunderna i textilt skapande.

Vi kommer att gå igenom och lära oss symaskinerna samt repetera grunderna i sömnad.

Vi kommer att träna grunderna i fritt broderi samt korsstygnsbroderi.

Vi avslutar terminen med att göra ett jobb med tema Återbruk där dina broderier kommer att utgöra grunden.

 

Under arbetsgång kommer vi att träna ord och begrepp som hör till arbetsområdena samt att träna på att skriva/dokumentera i Logg.

Vi kommer att använda oss av gemensamma genomgångar, skriftliga- och muntliga instruktioner samt praktiska genomgångar.

Vi kommer att prata om olika textila material såsom bomull och lin.

Vi avslutar terminen med att göra en värdering.

 

Det här ska bedömas

Efter varje period lämnar du in ditt praktiska arbete samt din dokumentation för bedömning.

* din förmåga att formge och framställa slöjdföremål utifrån instruktioner.

* din förmåga att använda redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt.

*din förmåga att välja tillvägagångssätt samt motiveringar till dina val.

* din förmåga att  pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

*din förmåga att utveckla idéer.

*din förmåga att driva ditt arbete framåt.

*din förmåga att ge omdömen om din arbetsprocess samt användning av slöjdspecifika begrepp

*din förmåga att tolka ditt slöjdföremåls uttryck samt koppla ihop ditt arbete med egna erfarenheter.

Uppgifter

 • Grundkurs broderi

 • Grundkurs sömnad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: