👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Automata

Skapad 2020-08-12 14:23 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola 6 Slöjd
Du ska du få tillverka en automata som är en slags enkel trämaskin. Ett arbete där det krävs både konstruktion och design men framförallt kommer du att arbeta med din problemlösande förmåga när du arbetar med detta roliga arbetsområde.

Innehåll

Undervisning 

 • Vi kommer starta upp med att lära oss mer om mekaniska trämaskiner. Vi kommer att titta på filmer om hur de fungerar och titta efter inspiration. 
 • Du kommer att få göra noggrann planering med skiss och ritning. 
 • Alla elever kommer att göra en grundlåda av björk som sammansätts med plugg.
 • Under arbetets gång dokumenterar du ditt arbete och reflekterar över processen genom dokumentation på Classroom. 
 • Efter avslutat arbete sammanställer och renskriver du ditt skriftliga arbete med utvärdering och lämnar in den via Classroom.
 • De klara slöjdalstren ställs ut i en utställning som visas för skolan.

Bedömningsformer 

 • Planering och idéutveckling kommer att bedömas fortlöpande under lektionerna samt genom ditt planeringsunderlag, skiss och ritning.
 • Bedömning av din förmåga att använda verktyg, material och tekniker sker fortlöpande under lektionerna.
 • Bedömning av din förmåga att motivera dina val samt att leda arbetet framåt bedöms under lektionerna.
 • Efter avslutat arbete bedöms din slöjdportfolio utifrån din förmåga att resonera om arbetsprocessen och det slutliga arbetet.
 • Efter avslutat arbete bedöms det färdiga slutresultatet.

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet:

 • Träslaget Björk, hur det ser ut och dess egenskaper. 
 • Hur man håller och använder verktyg, arbetar säkert och har en bra arbetsställning.
 • Begreppen björk, rundstav, ritning, fogsvans, pelarborrmaskin, plugg, dimension, pennstrykmått, syl, borr, fil, sandpapper, kontursåg m.fl.
 • Hantera färg, pensel och kunna blanda kulörer.
 • Lösa problem 
 • Förstå slöjdsalens arbetssätt och slöjdens arbetsprocess.
 • Reflektera och resonera kring svårigheter och val du har gjort under arbetets gång.
 • Välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Utvecklat förmåga för att skapa med händerna och olika sinnen i samspel. 
 • Idéutveckla och skapa eget uttryck utifrån givet inspirationsmaterial. 
 • Resonera kring ett slöjdföremåls estetiska uttryck.

 

Nedan finns filmer som visar exempel på olika automata samt här kan du läsa mer om hur man gör. 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Uppsats

 • Praktiskt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjdmatris

Slöjd

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Framställa
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Verktyg och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Egen bedömning
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka slöjdföremål uttryck
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.