Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska År 8 - Kapitel 1-2

Skapad 2020-08-12 15:21 i Arenaskolan Linköping
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde kommer vi ställa frågor och svara. Vi kommer också lära oss vägbeskrivningar samt namnen på olika byggnader.

Innehåll

Du kommer få öva på att ställa frågor och svara.

Du kommer få öva på verbet gilla/tycka om.

Du kommer få lära dig demonstrativa pronomen (ex den här, de här) och prepositioner.

Du kommer lära dig vägbeskrivningar samt namnen på olika byggnader.

 

Arbetssätt

Vi varierar arbetssättet genom att arbeta enskilt, parvis och i grupp med olika övningar. Vi läser texter, gör skriftliga och muntliga övningar samt hörförståelseövningar. Ordkunskap tränas på lektionerna men också genom läxor varje vecka. Läxor ska repeteras ofta så att de befästs, gärna korta stunder flera gånger under veckan.

 

Tid

Vecka 34-40

 

Bedömning & Återkoppling

Skriftligt prov måndag vecka 40 på kapitel 1-2.

Hörförståelse- & läsförståelsediagnos under arbetsområdet.

Skriftlig återkoppling i Unikum.

 

Utvärdering av arbetsområdet

Muntlig/skriftlig utvärdering i klassrummet.

Uppgifter

 • Kapitel 1-2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: