Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska M3 2020/21

Skapad 2020-08-12 15:39 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Vi tränar på att uttrycka oss muntligt och i skrift. Vi tränar på att läsa och förstå det vi läser genom att till exempel sammanfatta eller kommentera det vi läst. Vi stärker vårt ordförråd och blir säkrare på att skapa meningar, använda ord och stava dessa.

Innehåll

Syfte

Varje vecka försöker vi att på olika sätt arbeta våra mål, vilket är att vi ska bli bättre på att:

 • Läsa med flyt, detta genom olika läsaktiviteter. Individuell läsning, högläsning (både av barnen själva och av vuxen), parläsning, stafettläsning, körläsning. 
 • Förstå det vi läser. Vi arbetar med att öka vår läsförståelse till exempel genom att träna på att återge och kommentera olika texter. Vi arbetar ofta med hjälp av läsfixarna (Spågumman, Detektiven, Reportern, Cowboyen, Konstnären).
 • Skriva: Vi övar på att skriva för hand (så att vi kan få en tydlig och läsbar handstil) men även att skriva texter på Ipad. Detta tränar vi på genom att skriva olika typer av texter. 
 • Skriva berättande texter med en tydlig inledning, handling och avslutning. 
 • Vi övar på att söka information och att skapa faktatexter av informationen vi hittat. Vi tränar på att använda ämnesspecifika ord.
 • Vi övar på att kombinera bild och text genom att rita bilder till våra egna eller andras texter. Att skriva till bilder och att använda färdiga bilder till texter. 
 • Vi övar på att bearbeta våra texter (förbättra) efter kommentarer från pedagog eller en klasskamrat. Vi övar även på att kommentera andras texter på ett schysst och konstruktivt sätt, till exempel genom att ge tips på hur en text kan bli bättre eller att ställa frågor för att texten ska bli tydligare. 
 • Vi övar på att samtala om olika frågor och ämnen genom att kommentera, ställa frågor och framföra egna åsikter. 
 • Berätta om vardagliga händelser så att andra förstår.
 • Ta och ge muntliga instruktioner. 
 • Språkverkstad: För att utöka vårt ordförråd, bli säkrare på att använda och stava ord. Vokaler/konsonanter, ordklasser (substantiv, adjektiv, verb etc.), ng-ljud, tj-ljud, sj-ljud, j-ljud, svårstavade ord. 

Hur vi kommer att arbeta under perioden

Du kommer få träna på:

 • Stor bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken och stavning av vanligt förekommande ord.
 • Textbearbetning, hjälpa varandra med tips och idéer om hur texter förbättras.
 • Skriva både berättande texter och faktatexter.
 • Högläsning, samt att muntligt återberätta en text.
 • Läsa elevnära texter.
 • Läsförståelse, både frågor direkt från texten och frågor med mer analyserande karaktär.

Bedömning

Läraren bedömer:

 • Utifrån bedömningsmatrisen
 • Samtal och diskussioner
 • Olika arbetsuppgifter
 • Nationella prov

Litteratur

Nyckeln till Skatten

Handbok för superhjälpare

Vi besöker biblioteket var sjätte vecka. 

Vi använder oss av digital litteratur.

Litteraturen vi använder är även ofta kopplat till projektets tema.

 

Värdegrund

Bråka smartare - Vi kommer kontinuerligt att arbeta med materialet bråka smartare.

Vi kommer att utveckla elevernas förmåga att samarbeta genom grupparbete.

Vi arbetar mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Vi arbetar med delaktighet och intflytande.

 

Presentation/Redovisning

Vi varierar redovisningsform.

Vi kommer att börja publicera texter som barnen skriver, bilder som de skapar och annat via deras lärarlogg på UNIKUM. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Mål i svenska åk 3

Läsa
Eleven kan till viss del läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan till stor del läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt
Läsförståelse
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven till viss del grundläggande läsförståelse.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven till stor del grundläggande läsförståelse.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Skriva - stava
till viss det stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Till stor del stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter
Skriva - skrivregler
I texterna kan eleven på ett till viss del fungerande sätt använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
I texterna kan eleven till stor del använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Skriva - röda tråden
De berättande texter eleven skriver har till viss del en inledning, handling och avslutning.
De berättande texter eleven skriver har till stor del en tydlig inledning, handling och avslutning.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
skriva - faktatext
Eleven kan till viss del söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter
Eleven kan till stor del söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter
Samtala
Eleven kan till viss del samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter
Eleven kan till stor del samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter
Instruktioner
Eleven kan till viss del ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Eleven kan till stor del ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: