Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO årskurs 1

Skapad 2020-08-12 18:34 i Rindö skola Vaxholm Stad
NO, utefter Andersbergsskolans planering vad som ska genomföras i åk 1.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Detta är arbetsområden vi kommer att arbeta med under åk 1 i naturorienterande ämnen. Det vi kallar för NO.

Innehåll

Syfte: Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper och nyfikenhet för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar.

Detta kommer vi att lära oss:

- Vi lär oss om hur årstidsväxlingar sker i naturen och hur man känner igen årstider.

- Vi gör enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

- Vi undersöker djur och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

-Vi undersöker djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

-Vi lär oss om enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

- Vi lär oss om materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

- Vattnets olika former fast, flytande och gas.

 

Såhär kan du visa din kunskap:

 • vara delaktig i arbeten
 • vara delaktig i diskussioner 
 • delta på samtliga arbetsområden och experiment
 • berätta vilka årstider vi har ,månader, ge exempel på arter och näringskedjor i naturen. Berätta om vattnets olika former. 

 

Matriser

NO
NO åk 1-3, 2018-2021

Året runt i naturen

.
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • NO   3
Du kan med stöd visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Årstider, förändringar , livscykler
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Du kan med stöd berätta om förändringar i naturen som sker vid årstidsväxlingar och ge ett fåtal exempel på livscykler hos några djur och växter.
Du kan berätta om förändringar i naturen som sker vid årstidsväxlingar och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Djur och växter i närmiljön.
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Du kan med stöd namnge ett fåtal djur och växter och sortera dem efter olika egenskaper.
Du kan namnge några djur och växter och sortera dem efter olika egenskaper.
Näringskedjor
 • NO   3
 • NO   3
Du kan med stöd beskriva och ge exempel på några djur och växter i enkla näringskedjor.
Du kan på ett säkert sätt beskriva och ge exempel på några djur och växter i enkla näringskedjor.

Kropp och hälsa

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer.
 • NO   3
Du kan, med stöd, berätta lite om vad människan behöver för att må bra.
Du kan förklara vad som påverkar människors hälsa t ex mat, sömn, motion mm.
Människans kroppsdelar.
 • NO   3
Du kan med stöd namnge ett fåtal kroppsdelar.
Du kan namnge några av människans kroppsdelar och förklara vilken funktion dessa har.
Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft.
 • NO   3
Du kan med stöd berätta om några av våra fem sinnen.
Du kan på ett säkert sätt berätta om våra fem sinnen

Kraft och rörelse

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Tyngdkraft och friktion.
 • NO   3
Du kan med stöd samtala om tyngdkraft och friktion i lek och rörelse.
Du kan visa hur och var du kan hitta exempel på tyngdkraft och friktion i din närmiljö, t ex när du leker och rör dig samt berätta hur det fungerar.
Jämvikt
 • NO   3
Du kan med stöd samtala om jämvikt i lek och rörelse. .
Du kan förklara hur det blir balans och jämvikt med utgångspunkt i lek och rörelse.

Material och ämnen i vår omgivning.

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Materials egenskaper och hur de kan sorteras.
 • NO   3
 • NO   3
Du kan med stöd beskriva vad några få föremål är tillverkade av för material, t.ex. trä och metall och kan sortera dem.
Du kan beskriva vad några föremål är tillverkade av för material, t.ex. trä och metall och kan sortera föremålen efter material och/eller egenskaper.
Vattnets egenskaper.
 • NO   3
Du kan med stöd berätta om vattnets olika former: fast, flytande och gas.
Du kan berätta om vattnets olika former: fast, flytande och gas samt ge exempel på dess egenskaper.
Luftens egenskaper.
 • NO   3
Du kan med stöd berätta om luftens olika egenskaper.
Du kan berätta om luftens olika egenskaper.
Ljus och ljud
 • NO   3
Du kan med stöd berätta om ljus och ljud.
Du kan berätta om ljus och ljud och relaterat till egna iakttagelser.
Enkla lösningar och blandningar.
 • NO   3
Du kan med stöd separerar lösningar eller blandningar med enkla metoder.
Du kan separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Berättelser om natur och naturvetenskap.

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Naturen i skönlitteratur, myter och konst.
 • NO   3
Du kan med stöd samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Du kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Dokumentera
 • NO   3
 • NO   3
Du kan med stöd dokumentera observationer och enkla undersökningar. Du kan med stöd göra någon jämförelse mellan dina och andras resultat.
Du kan dokumentera observationer och enkla undersökningar och använda din dokumentation i samtal och diskussioner. Du kan göra någon jämförelse mellan dina och andras resultat.
Fältstudier och undersökningar
 • NO   3
 • NO   3
Du kan med stöd utföra fältstudier och enkla undersökningar. Du kan
Du kan efter tydliga instruktioner utföra fältstudier och enkla undersökningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: