Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO årskurs 3

Skapad 2020-08-12 20:25 i Lillegårdsskolan Partille
No år 3.
Grundskola 1 – 3 Kemi Biologi NO (år 1-3) Fysik
No arbete i årskurs 3.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Naturkunskap

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 • Vi kommer att lära oss om sinnena: ljud, ljus, temperatur, doft och smak.
 • Vi kommer att lära oss om ekosystemet och om några enkla näringskedjor som visar hur växter, djur och människor är beroende av varandra.
 • Vi kommer att lära oss om några olika djur och växter som anpassar sig till sin miljö.
 • Vi kommer att lära oss om lufts grundläggande egenskaper.
 • Vi kommer att lära oss om begreppen tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt.

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

 • Vi diskutera och samarbeta i grupp.
 • Vi kommer att se avsnitt från serien "superhemligt".
 • Vi utför olika mindre experiment.
 • Vi målar bilder som visar hur ekosystemet fungerar.
 • Vi kommer pröva på olika övningar på lekplatsen för att lära oss om balans, tyngdpunkt och jämnvikt.

Varför ska vi göra det här?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behöv av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Bedömning.

Du bedöms utifrån att du:

 • Deltar aktivt i grupparbeten och diskussioner.
 • Du utför de olika experimenten.
 • Du målar en bild som visar hur ekosystemet går till.
 • Du medverkar ute på lekplatsen för att visa hur balans, tyngdpunkt och jämnvikt fungerar.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Bi  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Bi  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Fy  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Fy  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Fy  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Fy  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Ke  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Ke  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Ke  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Ke  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Ke  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: