Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3

Skapad 2020-08-12 20:16 i Lillegårdsskolan Partille
Teknik åk 3
Grundskola 3 Teknik
Vi utgår från boken "Teknik 1-3" som är i linje med kunskapskraven i teknik, Lgr11. Vi kommer arbeta med inspirerande texter, bilder och praktiska övningar som utvecklar alla de fem förmågorna i kursplanen för teknikämnet. Eleverna får träna på att konstruera, skissa, vara kreativa och fiffiga. Eleverna får även lära sig att använda arbetsgången inom tekniken.

Innehåll

Syfte

Vad är teknik?

Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor.

Vi ska ta reda på hur tekniken har förändrats. 

Vi ska se hur några av de enkla maskinerna fungerar.

Vi kommer att arbeta med områdena:  Teknik Hemma, Teknik i skolan,  Teknik i  Lek och fritid.

 

Centralt innehåll

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att undersöka några vardagliga föremål.
 • Din förmåga att arbeta med konstruktioner.
 • Din förmåga att arbeta med enkla dokumentationer, tex skisser .
 • Din förmåga att arbeta med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
 • Din förmåga att ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
 • Din förmåga att delta i samtal om teknik.

 

 

 

Arbetsformer

 • Vi ska se filmer om Teknik
  • Vi ska läsa och diskutera texter i Teknikboken,
  • Vi ska samarbeta kring teknikfrågor 
  • Vi ska  bygga och konstruera.
  • Vi ska göra experiment.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: