Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur, år 4 ht 2020

Skapad 2020-08-12 23:03 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 4 Biologi
Vi kommer att lära oss mer om växter och djur. Hur man kan sortera växter och djur i olika grupper, hur de lever och hur de blir fler.

Innehåll

Vad ska vi kunna?

 • Hur djur och växter kan sorteras.
 • Hur djur och växter lever och förökar sig.
 • Hur djur och växter ser ut och är uppbyggda.
 • Hur fotosyntesen fungerar och varför den är viktig.

Arbetssätt

 • Vi kommer att titta på växter och växtdelar med lupp och mikroskop, och namnge delarna samt göra jämförelser.
 • Vi läser texter och samtalar om innehållet.
 • Vi tränar på att använda fakta ut böckerna för att göra egna texter och jämförelser.
 • Vi tittar på filmer och samlar fakta i stödstrukturer.
 • Vi använder bildstöd för att berätta om fotosyntesen och för att skriva en egen text.
 • Vi skriver texter tillsammans samt egna texter.
 • Vi övar på viktiga begrepp inom området på olika sätt, t ex genom kooperativa övningar.

Bedömning

Du kan visa vad du kan genom:

 • dina texter
 • vad du säger/visar i klassrummet
 • läxförhör

Material

 • boken om biologi
 • filmer
 • begreppslista
 • bildstöd/begreppskort
 • luppar och mikroskop

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Växter och djur, år 4 ht 2020

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Begrepp om växter, djur och fotosyntesen
Jag kan använda NÅGRA viktiga begrepp kring växter, djur och fotosyntesen.
Jag kan använda FLERA viktiga begrepp kring växter, djur och fotosyntesen.
Jag kan använda MÅNGA viktiga begrepp kring växter, djur och fotosyntesen.
Sortering av växter
Viktiga begrepp för att beskriva likheter och skillnader (t ex korg, ax, parbladig, sågad kant, ståndare, pistill, kronblad mm)
Jag kan sortera växter på NÅGOT sätt utifrån växternas egenskaper. Jag kan beskriva NÅGRA skillnader och likheter och använder då NÅGRA begrepp.
Jag kan sortera växter på FLERA sätt utifrån olika egenskaper. Jag kan beskriva FLERA skillnader och likheter och använder då FLERA begrepp.
Jag kan sortera växter på olika sätt utifrån olika egenskaper. Jag kan beskriva MÅNGA skillnader och likheter och använder då MÅNGA begrepp.
Sortering av djur
Viktiga begrepp ex: ryggradslösa djur, ryggradsdjur, växelvarma, däggdjur, insekter, kräldjur, puppa, larv mm.
Jag kan sortera djur i olika grupper utifrån NÅGON egenskap. Jag ge exempel på NÅGRA likheter och NÅGRA skillnader mellan några olika djurgrupper.
Jag kan sortera djur på FLERA olika sätt utifrån deras egenskaper. Jag ge exempel på FLERA likheter och FLERA skillnader mellan några olika djurgrupper.
Jag kan sortera djur på MÅNGA olika sätt utifrån deras egenskaper. Jag ge exempel på MÅNGA likheter och MÅNGA skillnader mellan några olika djurgrupper.
Fotosyntesen
Jag kan förklara STÖRRE DELEN av fotosyntesen.
Jag kan beskriva HELA fotosyntesen.
Jag kan DETALJERAT beskriva fotosyntesen och med något exempel förklara varför den är viktig för oss människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: