Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Normer & Värden

Skapad 2020-08-13 06:53 i Asplundens förskola Hudiksvall
Förskola
Under veckorna 32-37 lägger vi extra fokus på Normer och värden. Vi har valt att arbeta med tema djur för att fånga barnen.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt:

Tidsperiod: v 32-37

Förskolans namn: Asplunden

Grupp: Blåklockan

Barnens ålder: 1-2år

År och datum: 13/8-2020

Planeringen Upprättad av: Rosemarie Thorell

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Att vara en bra kompis

- Att värna om sin närmiljö

- Respekt för andra

Vilka målområden i läroplanen berörs?

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
 

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Att barnen ska fortsätta lära och utveckla sin förmåga att dela med sig och hjälpa andra.
- Att utveckla sin förmåga till empati och att hjälpa kompisar som tex är ledsna
- Att erbjuda barnen goda möjligheter att skapa en gemenskap och att tillsammans få ingå i roliga sammanhang

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

- Vi kommer att arbeta med sångsamlingar varje dag, där ska barnen ges möjlighet till gemenskap och att våga ta plats och stå centrum

- Vi arbetar med kompisböckerna och läser två gånger i veckan. Tillsammans med barnen pratar vi om och tittar på bilderna i böckerna, vi sätter även upp bilder från böckerna på avdelningen.

- Vi väljer aktiviteter som syftar till att barnen ska vara tillsammans och samarbeta, tex att tillsammans måla stora teckningarHur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

- Vi sätter upp bilder i hallen som synliggör verksamheten för barn och föräldrar

- Via lärloggar i Unikum

- Med hjälp av våra dokumentations verktyg utvärderar vi det pågående arbetet under verksamhets reflektionen varje torsdag.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på? Vilka olika verktyg/arbetssätt/material har varit framgångsrikt för måluppfyllelse?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: