Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering Hyddan

Skapad 2020-08-13 07:35 i Klippan ULNA Förskolor
Förskola
Så här ser veckan ut på äldrebarns-avdelningen Hyddan på Klippans förskola

Innehåll

Måndag:

Barnen är ute på gården tillsammans med Tornets barn, både på förmiddagen och efter lunch. Personalen turas om att ha planering på sin avdelning och hjälper då varandra med barnen.

Tisdag:

Vi har delat in barnen i två grupper, ekorrar och igelkottar, utifrån vårt projekt "Vännerna i Kungaskogen". Vi kommer turas om att ha undervisning och utomhuspedagogik, samt lek, i dessa grupper under tisdag och onsdag fm i inne-och ute-grupper. Detta gör vi för att kunna ha aktiviteter med barnen i mindre grupper, då detta främjar både lek och lärande. Vi får då även möjlighet att stötta barnen vid av-och påklädning så att de lär sig själva, än om hela barngruppen ska ut samtidigt.

Ekorrgruppen har projektarbete inomhus under fm. Lässtund innan lunch. Utevistelse på gården em.

Igelkottgruppen har utomhuspedagogik på gården eller i skogen under fm, lek inomhus em.

Om det är fint väder är alla ute under em.

Onsdag:

Igelkottgruppen har projektarbete inomhus under fm. Lässtund innan lunch. Utevistelse på gården em.

Ekorrgruppen har utomhuspedagogik på gården eller i skogen under fm, lek inomhus em.

Om det är fint väder är alla ute under em.

Torsdag:

Vi har våra tvärgrupper tillsammans med Tornet under fm; Flyttfåglarna, Musik och Rytmik och Saga och bild (Se enskild planering om tvärgrupper). Flyttfåglarna är för de blivande skolbarnen, och gruppen är beständig under hela läsåret, de andra två grupperna består av blandade åldrar och byter efter 6 veckor.

Fredag:

Vi har sångsamling tillsammans på Hyddan.

 

Varje dag.

Vi är ute minst en gång varje dag, oftast två.Vi vill gärna ta tillvara på vår fina gård då den möjliggör många fantasifulla och kreativa lekar. Vi arbetar kontinuerligt med kompis-tema, hur man är en bra kompis och hur man kan lösa konflikter. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra, exempelvis vid av-och påklädning, städning och måltider. Vi arbetar mycket med språket, att ge barnen verktyg att själva kunna uttrycka sina tankar och åsikter. Detta gör vi bland annat i samlingar, samtal kring matbordet, språkgrupper, sagor, sång, ramsor och tecken som stöd. Vi är lyhörda på barnens intressen och planerar aktiviteter, sånger, sagor och lekmaterial efter detta.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: