Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grottans grovplanering ht-20

Skapad 2020-08-13 08:20 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Höstens grovplanering.

Innehåll

GROTTANS NULÄGE

Gruppen består av 18 barn i nuläget och 3 pedagoger. 4 nya barn från Kojan.

BORNHOLMSMODELLEN och BARNKONVENTIONEN

Vi kommer att fortsätta med Bornholmsmodellen 3 dagar i veckan efter lunch. Barnen delas upp efter mognad i 2 grupper.

Barnkonventionen kommer vi att jobba med under samlingarna när Mulle är slut. Vi börjar med gemensam samling sedan delar vi barnen i 2 grupper efter mognad. Vårat mål är att lära barnen vilka rättigheter de har.

Arbetssätt

Pedagogerna turas om med 1 vecka i taget ( lilla och stora samlingen). Använder böcker, IPad och böckerna ”Före Bornholmsmodellen och Barnkonventionen.

Barns integritet

V 46-47 kommer vi att jobba mer med barns integritet.

Barns inflytande

Alla barn får vara med och påverka sin dag. De äldsta barnen får börja med en egen planering. Varje barn får planera en egen aktivitet.

Allas lika värde

Vi vill lyfta allas lika värde och väljer att bemöta alla på ett likvärdigt sätt.

Grupper

5-års gruppen samlas varje onsdag och en torsdag i månaden träffas alla 5-åringar i huset.

Mulle 5-åringar Grottan/Lyan tisdagar.

Knopparna ( Mulle barn födda -18) Grottan/Lyan tisdagar

Mulle barn födda -16-17 onsdagar

Drama/rörelse för mellanbarnen. Blir när Mulle slutar.

Rörelse för de äldsta barnen. Blir när Mulle slutar.

Snickargrupp för 5-åringarna fredagar.

Pyssel och aktiviteter. Följer årstiderna.

Planerade utomhusaktiviteter turas avdelningarna om med veckovis.

Sångsamlingarna börjar vi med utomhus.

Föräldrasamverkan

Vi pedagoger får en kontinuerlig dialog med vårdnadshavarna varje dag och bibehåller ett bra sammarbete mellan hem och skola. Genom utvecklingssamtal får vi ett djupare samspel kring barnens förståelse, utveckling och lärande. Veckobrev skrivs i Unicum och syns också på anslagstavlan i Grottans hall. VIKTIGT att läsa! Föräldramötet blir en kort information utomhus med 1 vårdnadshavare från varje familj p.g.a. Covid-19.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: