Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2020-08-13 08:28 i Östergårdsskolan Halmstad
Ett arbetsområde om Demokrati för årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Sverige är en demokrati. När ett land är demokratiskt betyder det att de allra flesta får vara med och bestämma hur landet ska styras. Även en arbetsplats eller ett kompisgäng kan fungera på ett demokratiskt sätt, om alla bestämmer tillsammans.

Innehåll

 

Syfte

Syfte:

Meningen med undervisningen i samhällskunskap är att du ska få kunskaper om mänskliga rättigheter och hur demokratiska processer fungerar.

På så vis utvecklas förståelsen för din egen och andra människors levnadsvillkor och betydelsen av jämställdhet. 

Hur vi kommer att arbeta med demokrati

Du kommer att få:

- träna din kommunikativa förmåga i grupp då du tränar på att uttrycka din åsikt och diskutera

- läsa texter 

- se filmer

- träna på att beskriva hur demokrati fungerar i olika länder

- se hur demokratin har utvecklats i Sverige under 100 år

- träna din begreppsförmåga

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

- delta i diskussioner och uttrycka din åsikt 

- beskriva vad en demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.

- hur individer kan påverka beslut i samhället

- förklara skillnaden mellan en diktatur och en demokrati

- ge exempel på hur rösträtten har förändrats genom åren i Sverige

- använda aktuella begrepp 

- resonera med hjälp av begreppen 

Känna till följande begrepp i ämnet

- jämlikhet

- religionsfrihet

- diskriminering

- privat

- gemensamt

- demokrati

- diktatur

- envälde

- diktator

- åsiktsförtryck

- censur

- massmedia

- valfusk

- majoritet

- minoritet

- majoritetsprincipen

- grundlag

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: