Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion engelska åk 4 - This is me

Skapad 2020-08-13 08:37 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde i engelska för årskurs fyra
Grundskola 4 Engelska
Introduktion av engelska i årskurs fyra. Texter och begrepp om familj, presentationer, räkneord, husdjur.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

 

Centralt innehåll

Se koppling till läroplanen nedan

Begrepp/språkliga mål

Räkneord/numerals 1-101

ord kring familjen/familywords

presentationer/hälsning - polite phrases 

what’s your name?

I’m ten years old.

She’s nearly four. 

husdjur/pets

ord i plural/words in plural 

Kunskapskrav (för år 6)

Se koppling till läroplanen nedan

Bedömning

Bedömningen kommer delvis att ske under arbetets gång vid lektioner (läsa/lyssna/förstå/prata) med både textbook och workbook. 

I slutet av arbetsområdet ”This is me” - Unit A gör eleverna en diagnos där bedömning av hörförståelse, grammatikkunskaper och ord/begreppskunskap kontrolleras och bedöms.

 

Undervisning

Undervisningen planeras så att alla elever får möjlighet att lyssna på alla texter i kapitlet (Intro och Unit A) och möjlighet att träna på att läsa och förstå innehållet. 

Vi använder lärarledda grammatikgenomgångar och arbete i workbook, både enskilt, i par och gemensamt. 

Vi kommer också att leka och sjunga under lektionerna för att ge eleverna möjlighet att träna på begreppen och ord/fraser till arbetsområdet. 

Eleverna kommer att ha text och fraser i läxa under arbetsområdet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Introduktion - This is me

Du kan......

inte än
på väg
når målet
olika ord och begrepp för Familjen på engelska
vad olika husdjur heter på engelska
hur du använder plural på engelska
hur du räknar 1-101 på engelska
läsa en av texterna i Unit A med flyt på engelska
säga vad du heter och presentera dig på engelska
Lyssna och förstå när någon presenterar sig på engelska
Skriva och presentera dig eller någon annan på engelska
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: