👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 20/ VT 21 Digitalisering

Skapad 2020-08-13 08:39 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola F – 1
Digitalisering på Lilla fritidshemmet under läsåret 20/21

Innehåll

PLANERING AV FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN PÅ:

 

Lilla fritidshemmet/Stora fritidshemmet

 

Så här arbetar vi med: Digitalisering

Planeringen gäller för  perioden: Ht 20 Vt 21

Ansvarig för planering, uppföljning och utvärdering är: Anna & Samuel

 

Nulägesbeskrivning/ kartläggning/Syfte (var är vi?)

"Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

 

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem." (Skolverket Lgr 11 Kap 4)

 

I det vardagliga får eleverna tillgång till Ipads och tv spel. Vi upplever att eleverna har ett brinnande intresse för digitala hjälpmedel, så vi tänker vidga deras vyer genom att låta eleverna konstruera en robot av lego, skapa egna frågor i Kahoot och prova att styra Sphero robotar.

 

Konkretisering av målet:

 • Eleven ska prova på att konstruera en robot av lego med hjälp av instruktioner som finns i en app.
 • Eleven ska prova att programmera roboten så att den utför vissa uppgifter.
 • Eleven ska prova att göra frågor i programmet Kahoot.
 • Eleven ska prova på att använda sig av Nintendo switch.
 • Eleven ska prova att bygga egna banor som de sedan styr Sphero genom.

Målet är uppnått när:

 • Eleven har konstruerat en robot.
 • Eleven har programmerat roboten.
 • Eleven har gjort frågor till Kahoot.
 • Eleven har byggt bana och manövrerat Sphero genom den. 

Aktiviteter/ metoder (hur gör vi?)

Eleverna får använda sig av ipads och tv spel där de tränar socialt samspel med varandra genom att spela tillsammans och även hjälpa varandra när man behöver hjälp

.

Under läsåret kommer vi att ha 2 lådor med 2 robotar som eleverna tillsammans ska bygga ihop. Sedan ska de få prova att programmera dessa robotarna på sina olika sätt. Detta kommer vi att ha löpande 1 gång/mån under terminen Ht 20. 

 

Vi kommer att gå igenom hur Kahoot fungerar och sedan ska eleverna få prova på att svara på frågor i kahoot. Sedan ska eleverna få sitta i mindre grupper och göra egna frågor. Som vi sedan tillsammans kommer att besvara som ett avslut på projektet.

Under Vt 21 kommer eleverna att prova på att spela Nintendo switch. Där vi kommer att köra olika slags turneringar med syfte att eleverna ska få testa på olika slags spel och eventuellt utöka ett intresse för vissa av dem.

 

På vårterminen kommer vi att låna Sphero under några veckor så eleverna ska få prova på att styra dom och även göra egna banor att ta sig igenom. Detta kommer vi att göra nere i idrottshallen.

 

 Hur mäter vi det vi vill uppnå? (hur kan vi samla bevis?)

 • Genom observationer och diskussioner av eleverna.
 • Genom deras resultat genom enkäter samt turneringarna.
 •  Genom byggandet och programmeringen av robotarna.

 

Utvärdering/Analys HT 20/VT 21 (Endast pedagoger)

Kopplingar till läroplanen

 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -