Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet Hyddan ht -20

Skapad 2020-08-13 08:24 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Att alla barn, vårdnadshavare och andra vuxna ska känna sig trygga på förskolan.

Att barnen lär känna varandra, nya rutiner och känner trygghet i gruppen.

Att alla barn ska kunna känna sig trygga att visa sina känslor och uttrycka sina önskemål inför varandra i gruppen.

Aktivitet:

Vi kommer att ha gruppstärkande aktiviter så som samling, sång, musik och rörelse, skapande etct.

Vill vill arbeta med barnen och familjen tex vårdnadshavare får göra en familjetavla till sitt barn att ta med till förskolan.

Olika uteaktiviteter för att barnen ska känna sig trygga på stora gården och bli trygga med barn och vuxna från andra avdelningar.

Vi går till skogen och andra närområden tillsammans för att barnen ska känna trygghet utanför förskolan tillsammans med gruppen.

Vi har Mullegrupper med Grodans barn och personal. Där ska barnen få känna sig trygga med barn från andra avdelningar.

Vi vuxna är närvarande i barnens aktiviteter och lekar för att skapa trygghet.

Vi kommer att fokusera på jaget med olika namnlekar m.m. Vi har fått 2 nya barn "utifrån". 

 

När? Var? Hur? Varför?

Detta sker dagligen i alla vardagliga samt planerade aktiviteter/rutinsituationer.

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: