Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet Pyret 2020

Skapad 2020-08-13 08:11 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Alla barn och föräldrar skall känna sig trygga på avdelningen. Alla ska våga uttrycka sina känslor och visa vad de vill samt bli bemötta.  

Aktivitet:

Att bli sedd och lyssnad på i:

* Samling

* I alla rutinsituationer

* vara nära och närvarande i olika situationer och stöttar barnen till utveckling och lärande

* arbeta med trygghetsutvecklande aktiviteter såsom drama, skapande, trygghetsvandringar.

 

När? Var? Hur? Varför?

* samling efter frukost vilket är en chans för alla att se varandra och uppmärksamma alla som är här (samt de som är hemma)

* lika rutiner var dag skapar struktur och trygghet för barnen.

* Bemöta: vara med och stötta barnen i lek och andra aktiviteter. Bemöta både barn, föräldrar och andra ex när de kommer/går.

* tillit till sin egen förmåga, "jag kan", stötta att våga ta plats och våga säga vad man vill/tycker.

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: