Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet: Avdelningen Alven HT20

Skapad 2020-08-13 08:23 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

 

Nuläge:

Vi startar upp terminen med 13 barn som sedan tidigare gått på Alven, i maj skolades ett barn in och nu i augusti skolar vi in ytterligare 3. Vi är 3 pedagoger som arbetat tillsammans ett år. 

Avdelningens mål:

Barnen ska känna när de kommer hit att de kan vara sig själva och bli accepterade för den de är. Vi vill att de ska känna att vi finns där för dem och de är alltid välkomna att ta kontakt med oss.

Föräldrar ska känna sig välkomna, att vi ser dem och deras barn.

Personalen ska känna att det är roligt att gå till jobbet, att vi har en samhörighet och arbetar mot samma mål.

Aktivitet:

Vi har en klar och tydlig struktur inne på avdelningen, barnen lär sig rutinerna kring vardagssituationerna och känner en trygghet i att veta vad som händer.

Vi använder barnens egna bilder som stöd för vart barnen ska vara i olika aktiviteter.

Vi är tydliga vuxna, barnen vet var de har oss.

Vi är närvarande i barnens lek och kan hjälpa dem att reda ut eventuella missförstånd. 

Vi lyssnar aktivt på barnen i samtal, visar att det de säger är viktigt och betydelsefullt.

När? Var? Hur? Varför?

När?

Under hela den tid vi är på förskolan.

Var?

Överallt där vi är tillsammans

Hur?

Vi är alltid tydliga och konsekventa i vår kontakt med barnen.

Vi ser barnen som individer, inte som pojke/flicka i en specifik ålder och bemöter alla utifrån deras förutsättningar och personligheter.

Varför?

Genom att vi har tydliga rutiner och är tydliga i vår kommunikation behöver inte barnen fundera på vad som gäller när de är hos oss. De vet vad vi förväntar oss av dem och de vet vad de kan begära av oss.

Bemötandet av föräldrar är a och o, känner de sig trygga med oss så överför de den känslan till barnet och barnet har större möjlighet att känna sig tryggt med oss.

Om vi vuxna trivs med vårat jobb och känner glädje & samhörighet är vi bättre pedagoger.

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: