Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och evolution MP 20

Skapad 2020-08-13 08:19 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 9 Biologi
Under perioden kommer vi arbeta med genetik i olika former. Vi startar med livets utveckling och arbetar oss vidare mot en förståelse för hur vi människor genom genteknik kan påverka levande organismer.

Innehåll

Del 1

Evolution och utvecklingslära

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Du ska utveckla en förståelse för :

Vad en art och en ras är,

hur nya arter bildas,

vad som menas med evoution och naturligt urval,

hur vi människor förändrat och utvecklat växter och djur genom avel,  

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Vi kommer att arbeta med ett varierat arbetssätt där vi varvar lärarledda lektioner med enskilda uppgifter, filmer och grupparbeten. 
 

DETTA SKA BEDÖMAS...

resonera

du ska med hjälp av de teorier, begrepp och modeller skriftligt kunna resonera om för området viktiga begrepp såsom, art, ras, avel, naturligt urval och evolution. 

se samband

Du ska med den kunskap du inhämtat kunna dra slutsatser,  och se samband i naturen gällande:

hur nya arter bildas, 

hur avel och växtförädling går till samt 

vad som menas med naturligt urval.

Du ska även ha en grundläggande förståelse för den tid som gått från jordens skapelse till livets uppkomst samt hur det sen har utvecklats. 

 

Del 2

Genetik och genteknik

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Du ska utveckla en förståelse för :

Vad som menas med genetik

Proteinernas roll i genetiken

hur gener förs vidare 

vad som händer i och med våra celler.

vad som menas med genteknik

hur vi kan använda genteknik

utifrån inhämtad kunskap kunna ta ställning i aktuella frågor gällande genteknik. 

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA.

Vi kommer att arbeta med ett varierat arbetssätt där vi varvar lärarledda lektioner, filmer med enskilda uppgifter och grupparbeten. 

 

DETTA SKA BEDÖMAS...

resonera

du ska med hjälp av de teorier, begrepp och modeller skriftligt och muntligt kunna resonera om för området viktiga begrepp såsom: korsningsschema, dominant, recessiv, homogen, heterogen, gen, protein, mitos, meios, DNA och RNA  

Du ska även kunna föra resonemang utifrån olika grenar inom gentekniken. Du ska kunna resonera utifrån frågorna:

Vem berörs? Vad vet vi nu? varför kan det vara ett problem? Hur kan man lösa problemet? Hur berör det dig (hur kommer det kunna beröra dig i framtiden)

 

se samband

Du ska med den kunskap du inhämtat kunna se genens funktion. 

Du ska förstå kopplingen mellan evolution, avel och genteknik. Vad är vinsten/risken. 

 

preliminär arbetsgång:

v34

 Evolution , naturligt urval, avel

v35

 Tidslinjer för evolution, livetsuppkomst, människans härkomst, 

v36

Checkpoint (litet prov)

vad är genetik, arv/miljö, vad trodde vi förr, mendel & korsningsscheman, nedärvning 

v37

 Gener, vad händer i kroppen, genens uppbyggnad, DNA->protein, genetiska avvikelser/mutationer

v38

 genteknik, 

v39

 mer genteknik,  vad kan vi göra

v40

 egen fördjupning

v41

Avslut med argumentation utifrån utvalda teman. 

v42

Slutdiskussion och avslutande examination

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: