👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Siffer- och antalsuppfattning, matematik, åk 1

Skapad 2020-08-13 09:00 i Tanneforsskolan Linköping
LPP för siffer- och antalsuppfattning för åk 1.
Grundskola 1 Matematik
Vi ska träna på att skriva siffrorna på rätt sätt och veta vad siffran står för.

Innehåll

Övergripande mål ur läroplanens kapitel 1 och 2

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Ämnesmål (ur syftet, citerade ur Lgr 11)

De mål vi har utgått ifrån är…

Vad undervisningen kommer att handla om (ur Centralt innehåll)

 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal.

Undervisningen: Hur undervisningen kommer att läggas upp för att möjliggöra för eleverna att utveckla förmågorna

I undervisningen kommer vi att …

 • tala om siffrorna och arbeta med dess form

 • tala om vad siffrorna står för

 • spela spel

 • arbeta med tallinjen

 • arbeta med siffer-kompisarna

Konkretiserade mål för eleverna utifrån ovanstående skrivet på ett elevnära språk

Du ska utveckla din förmåga att…

 • forma siffrorna på rätt sätt

 • dela upp siffrorna i sifferkompisar

 • beskriva siffrans antal

Bedömning till eleven:

Du ska kunna:

 • forma siffrorna på rätt sätt

 • dela upp siffrorna i sifferkompisar

 • beskriva siffrans antal

Uppgifter

 • Antalsuppfattning och skrivande av siffror

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

Matriser

Ma
LPP-mall Lgr 11

Bedömningen avser förmågan att:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma siffrorna
JAG...
...säger vilken siffra jag ser.
...säger vilken siffra jag ser och FORMAR FLERA SIFFROR PÅ RÄTT SÄTT.
...säger vilken siffra jag ser och formar ALLA siffror på rätt sätt.
Dela upp tal
...delar upp siffrorna 1-5 i talkompisar.
...delar upp siffrorna 1-7 i talkompisar.
...delar upp siffrorna 0-9 i talkompisarna.
Förstå antal
...visar talets innebörd med hjälp av konkret material.
... visar talets innebörd med hjälp av konkret material och FINGRARNA
... visar talets innebörd med hjälp av konkret material och fingrar samt genom att SKRIVA.
Ny aspekt