Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cykeln

Skapad 2020-08-13 09:31 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 5 Fysik Teknik
Du kommer att få lära dig hur cykeln såg ut när den uppfanns och hur den har utvecklats. Idag finns det många olika typer av cyklar beroende på vad vi vill göra när vi cyklar såsom t.ex. cykla till skolan, i skogen, köra en cykeltävling på asfalt eller göra trix. Kanske kan du komma på något som gör cyklarna billigare, mer miljövänliga och snyggare?

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN 

 • få en förståelse för hur cykeln är uppbyggd
 • veta vilka material som kan användas
 • förstå hur den drivs framåt
 • förstå vilken betydelse cykeln har haft för människan genom historien och hur dess utveckling varit över tiden

 

SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att:

 

läsa texter, rita, se på film, praktik lektion ihop med en cykel, experiment, hinderbana med cykel

 •  

Du kommer under arbetet utveckla din begreppsliga förmåga då vi kommer att ha med en hel del begrepp.

 

DETTA SKALL BEDÖMAS 

 • Visa förståelse för hur cykeln är uppbyggd
 • Förklara vilka material som kan användas för att bygga en cykel
 • Förstå hur den drivs framåt
 • Förstå vilken betydelse cykeln har haft för människan genom historien och hur dess utveckling varit över tiden

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: