Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktuella samhällsfrågor, källkritik och skapa tidning

Skapad 2020-08-13 08:57 i Backluraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 6 Samhällskunskap SO (år 1-3)
I dag kan vem som helst informera om en nyhet och man kan på många olika sätt sprida en nyhet snabbt. Med dagens medier sprids det fort och hur skiljer man då på sanna och falska nyheter?

InnehållDet ska du få lära dig:

 • Hur medier påverkar oss.
 • Om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
 • Vad du ska titta efter när du ska använda en källa, hur du kan vara källkritisk.
 • Du ska kunna förklara vad media är och vad det innebär.
 • Du kommer att få lära dig skillnaden mellan åsikter och fakta.
 • Att värdera och bearbeta källor 
 • Uttrycka dig kring olika samhällsfrågor 

 

Några ämnesord:

Demokrati                                                                          Yttrandefrihet                                                

Reklam                                                                               Källkritik

Källa                                                                                   Journalist

Primärkälla                                                                        Sekundärkälla

Etik                                                                                     Fake news

Media                                                                                 Sociala medier

Viral                                                                          

 

Förmågor:

Du tränar på att dra slutsatser och jämföra.

Kunna se orsaker och samband.

Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i samhällsfrågor och argumentera utifrån olika perspektiv kring frågor som saknar givna svar.

 

 

Hur vi kommer att jobba:

Vi kommer att få besök av skolbibliotekarien som kommer att hålla lektioner om källkritik.

Vi kommer att titta på Lilla Aktuellt Skola och diskutera avsnittens innehåll.

Vi kommer att skapa en tidning.

 

Bedömning:

En bedömning sker löpande under periodens lektionstillfällen och baseras på deltagande under lektionen d.v.s i samtal och diskussioner, under skapande av tidning samt genom att delta i källkritiska aktiviteter så som källspaning.

 

 

 

 

 

Matriser

Sh SO
Media och källkritik

Når inte förväntade kunskaper
På väg att nå förväntade kunskaper
Når förväntade kunskaper
Medier
Vet vad media är, hur media fungerar och hur det har påverkat samhället.
 • SO
Begreppskunskaper
Förstår och kan använda de begrepp som berörs i undervisningen
Källkritik
Kan genomföra Källspaning i skolan och Lilla viralgranskaren
 • SO
 • SO
 • SO  1-3
Aktuella samhällsfrågor
Deltar under samtal och diskussioner genom att ta del av andras, samt delge egna tankar och åsikter utifrån innehåll ur programmet Lilla Aktuellt Skola.
 • SO
 • SO
 • SO
 • SO
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: