Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Naturfilm

Skapad 2020-08-13 09:18 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 Biologi Svenska Kemi Idrott och hälsa Bild
Varför växer det mest granar på en plats, lövträd eller tallar på en annan? Hur samspelar växter och djur med varandra? I detta tema studerar vi ekologi och tittar närmare på ekosystemet skogen och passar samtidigt på att ha lite friluftsliv. I bild kommer ni att få teckna med naturen som tema.

Innehåll

INNEHÅLL

I grupper om 3-4 personer kommer ni att få titta närmare på ett ekosystem och i en film, eller med en Power point presentation på ca 5-10 min, beskriva hur det fungerar med relevanta ord och begrepp.

Målgruppen för filmen/presentationen är elever på högstadiet som ska lära sig mer om ekologi.

Filmen visas upp för lärare och en annan grupp, vill man tävla med sin film så kommer den eventuellt att bedömas av en utomstående jury bestående av studenter på Dalarnas högskola som går på programmet Film- och TV-produktion
Vill man inte göra en film kan man välja att göra en Power point presentation för Sandra och Gunilla.

Fältstudierna kommer att kombineras med lite friluftsliv och teckningskurs.

 

ARBETSSÄTT och preliminär tidplan

Förberedande genomgång av och arbete med viktiga begrepp inom området, filmklipp, övningar och laborationer. Vecka 34-38

Exkursion i fält. Torsdag Vecka 38 + 39 på tematid i första hand.

Efterarbete och skapande av filmen/PP. Vecka 39-41. FILM eller PP REDOVISAS TORSDAG v.41

 

FILMENS/PRESENTATIONENS INNEHÅLL och exempel på begrepp att använda

 • Vilka växter dominerar i skogens olika vegetationsskikt?
 • Vilka ljusförhållanden råder? Effekter på vegetationen?
 • Vilka markförhållanden råder (jordart/jordmån), är marken exempelvis mer sandig eller lerig? Effekter på vegetationen?
 • Vilka producenter, konsumenter och nedbrytare hittar ni?
 • Kort beskrivning av någon eller några arter och derasg roll i ekosystemet.
 • Exempel på och beskrivning av en näringskedja i ert ekosystem. Vem äter vem?
 • Kolets kretslopp - sambandet mellan fotosyntes/cellandning.

 

REDOVISNING och bedömning.

Redovisning i form av en film, eller en Power Point presentation.

Innehållet där bland annat resultatet av fältarbetet, begreppsanvändning och beskrivning av samband bedöms av Gunilla. Utöver detta bedömer jag ditt praktiska arbete i klassrummet vid olika laborationer och övningar.

I Svenska bedöms filmen eller presentationen som muntlig presentation. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Bi Bl Ke Idh
Biologi/kemi - Naturfilm (ekologi)

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förmåga - använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Kunskapskrav kopplade till denna förmåga som bedömts i detta tema. Eleven kan... - använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.
Förmåga - systematiskt arbete
Kunskapskrav kopplade till denna förmåga som bedömts i detta tema. Eleven kan... - genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna och egna planeringar och frågeställningar - använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt. - jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då slutsatser med koppling till biologiska modeller och teorier. - dokumentera undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Förmåga - använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i kroppen, naturen och samhället
Kunskapskrav kopplade till denna förmåga som bedömts i detta tema. Eleven kan... - visa kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang genom att ge exempel och beskriva dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier. - undersöka olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Förmåga - använda kemins begrepp
Kunskapskrav kopplade till denna förmåga som bedömts i detta tema. Eleven kan... -föra resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på identifierbara kemiska samband i naturen.

Sv Bi Bl Ke Idh
Svenska - Naturfilm

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tala, lyssna, samtala
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: