Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia

Skapad 2020-08-13 09:21 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Historia
Flodkulturer och antiken

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

·         Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling , till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

·         Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

 

·         Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Hur ska vi arbeta?

§  Genomgångar

§  Diskussioner

§  Filmer

   Läroboken i historia  

§  Egyptisk konst (I ämnet bild)

    Vad ska du lära dig?

·         Flodernas betydelse för utvecklingen i Mesopotamien och Egypten

·         Vad antiken är

·         Vad en högkultur/civilisation är

·         Vad antiken har betytt för utvecklingen och när den inträffade

·         Demokratins ursprung i stadsstaten Aten

·         Den klassiska grekiska kulturen; idrott, teater, filosofi etc.

·         Skillnader och likheter mellan stadsstaterna Sparta och Aten

·         Alexander den store

·         Hellenismen

·         Källor och källhantering

·         Enskild fördjupning; t.ex. Egyptens pyramider, mumier, Romarriket, betydelsefulla krig, palatset i Knossos, feniciernas betydelse.

(Utförliga instruktioner delas ut vid ett senare tillfälle.)

Begreppslista - Ord och begrepp som du ska kunna använda.

Kontinuitet

Förändring

Kilskrift

Stadsstat

Imperium/imperier

Kulturarv

Filosofi

Monarki

Legend

Folkförsamling

Migration

Klassisk

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: