Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A

Skapad 2020-08-13 09:23 i Härryda skola Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vad är decimaltal? Hur och när kan jag använda dessa? Hur beräknar jag en skalenlig modell av ett rum med möbler? Vad är medelvärde och hur räknar jag ut det?

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Stora tal- att addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet 1-100 000
 • Geometri- att uppskatta och beräkna area och omkrets 
 • Geometri- att använda skala
 • Decimaltal- att använda hela, tiondelar och hundradelar i olika situationer och att storleksordna decimaltal
 • Vikt och volym- att jämföra, använda och växla inom de olika storheterna
 •  Diagram och tabeller- läsa av och visa resultat av undersökningar. Räkna ut medelvärde

Hur ska vi lära oss?

 • arbeta enskilt och i grupp med olika uppgifter
 • träna begrepp i praktiska situationer
 • prata matematik och träna på att förklara för varandra hur vi tänker för att lösa en uppgift
 • träna olika metoder vid uträkningar
 • färdighetsträna i matematikboken

Vilka förmågor får du möjlighet att utveckla?

 • använda olika matematiska begrepp i bekanta sammanhang
 • beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • resonera om hur olika begrepp hör ihop
 • välja och använda rätt räknemetod för att göra olika beräkningar  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen - 5A

Stora tal
 • Ma  4-6
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
Du kan ordna tal efter storlek
Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
Du kan multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet
Geometri
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan använda enheterna meter, kilometer och mil
Du kan räkna ut en rektangels area
Du kan använda enheterna cm2 och m2 för area
Du förstår och använder skala
Decimaltal
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan skriva kronor och öre som decimaltal
Du kan skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Du kan skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar
Du kan storleksordna decimaltal
Du kan addera och subtrahera enkla decimaltal
Vikt och volym
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
Du kan växla mellan olika volymenheter
Du kan jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
Du kan växla mellan olika viktenheter
Tabeller och diagram
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan använda en tidtabell
Du kan läsa av och förstå linjediagram och cirkeldiagram
Du kan rita linjediagram
Du kan räkna ut medelvärde
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: