Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering, Trygghet

Skapad 2020-08-13 09:28 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt på avdelningen Saffran.

Innehåll

 

Avdelningens mål:

 

Att alla barn, personal och vårdnadshavare känner sig trygga och vet vad som gäller under vistelsetiden på Saffran.

 

 

 

Aktivitet:

 

  • Vi uppmärksammar och ser varje barn och vårdnadshavare när de kommer på morgonen. Kollar av hur de mår och om det hänt något särskilt som kan påverka sinnesstämningen.
  • Tydlig information till vårdnadshavare kring inskolning, rutiner mm. via samtal, unikum
  • Tydlig struktur och rutiner på avdelningen för att alla ska veta vad som kommer hända under dagen och vilka regler som gäller.
  • Vi pratar med barnen vid dagliga samlingen om vad som kommer hända under dagen så att ingen behöver fundera vad som ska hända här näst.
  • Vi skapar en miljö på avdelningen som inger trygghet och speglar barnens intressen.
  • Vi går runt på gården med de nya barnen så att de vet hur det ser ut och vad man kan göra på de olika platserna.

 

 

 

När?

 

Fortgår under hela terminen

 

Var?

 

På avdelningen och övriga miljöer vi vistas i.

 

Hur?

 

Informationsflödet till barn och vårdnadshavare går via Unikum till största del.

 

Varför?

 

Vi vill att alla, barn, vårdnadshavare och personal ska ha en trygg och trevlig samvaro under den tid vi vistas tillsammans.

 

Barn trivs och utvecklas när de känner sig trygga.

 

 

 

Resultat - hur blev det?

 

 

 

Analys - använd fördjupande frågor

 

(T.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?)

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: