Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack - Skrivrummet

Skapad 2020-08-13 09:45 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med ett läromedel som heter ZickZack Skrivrummet och i förordet står det så här: Att skriva en text är nästan som att bygga något. Om du till exempel ska bygga ett bord måste du veta vad bordet ska användas till och sedan göra en ritning. På samma sätt är det när du skriver en text. Du måste veta vad det är du ska skriva och varför, och sedan göra en planering. När du bygger ett bord väljer du vilket material du ska använda, när du skriver en text väljer du vilka ord du ska använda. Är du snickare sätter du ihop de olika delarna så att bordet blir som du har tänkt dig, är du skribent sätter du ihop orden till meningar, och meningar till stycken, så att det blir den text du planerat. I det här arbetet ska du få lära dig att planera och skriva olika typer av texter. Vi kommer att arbeta med de här texttyperna under läsåret: Återberättande texter (tidningsartiklar) Beskrivande texter (fakta om länder) Instruerande texter (recept) Berättande texter (spänning) Argumenterande texter (insändare) och Förklarande texter (naturfenomen)

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att du ska få lära dig

 • förstå syftet med olika texttyper
 • hur de olika texttyperna är uppbyggda
 • känna igen språkliga drag som är typiska för de olika typerna
 • planera och skriva texter av varje texttyp
 • utveckla och variera ditt språk 

Så här kommer vi att arbeta

 • vi  arbetar med en texttyp i taget
 • vi läser modelltexter tillsammans och tittar på struktur och layout
 • vi övar på  grammatik,språkliga drag, meningskonstruktion och ordval som är specifika för textypen
 • vi arbetar gemensamt med modelltexter 
 • vi diskuterar och delger varandra kunskaper för att utveckla ordförråd och språk
 • du skriver en egen text till den aktuella texttypen
 • du och jag diskuterar din text och hur du kan arbeta för att utveckla den

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du:

 • är aktiv och deltar i samtal och diskussioner
 • känner igen olika texttyper och den uppbyggnad som utmärker dem
 • känner igen och avänder de olika språkliga dragen för att utveckla och variera ditt språk
 • förstår textypernas syften
 • använder dessa förmågor i ditt skrivande
 • kan förbättra i dina texter efter respons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: