Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor - Världen Åk 2

Skapad 2020-08-13 09:34 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
SO, jordglob, kartor, kontinenter, världshav, länder, väderstreck, grundläggande mänskliga rättigheter.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
I detta tema ingår kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben, världsdelarnas namn och läge, kartor på olika sätt samt mänskliga rättigheter.

Innehåll

Centralt innehåll:

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp till exempel plats, läge och gräns.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnens rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

 

Förmågor:

Kommunikativ förmåga

Förmåga att kunna hantera information

Analysförmåga

 

Konkreta delmål

Når en godtagbar kunskapsnivå

-    Eleven visar kunskap om de olika väderstrecken genom att markera ut dessa på en karta

-    Eleven kan ge exempel på minst en världsdel 

-    Eleven kan göra enkla jämförelser mellan de olika världsdelarna (exempel Afrika är större än..)

-    Eleven kan peka ut Stockholm, Sverige, på en karta.

-    Ge exempel på olika kartor (jordglob, världskarta)

-    Eleven kan ange en anledning till att en människa flyttar

 

 

Når mer än en godtagbar kunskapsnivå

 

- Eleven gör flera/fördjupade jämförelser mellan världsdelar

 

 

 

Hur tar vi reda på elevernas förförståelse/förkunskaper?

Eleverna ritar en karta över hur de tror världen ser ut

VÖL-diagram i hemgrupperna över världsdelen

 

Metod för genomförande:

Läsa faktatexter.

Skriva.

Rita, studera och diskutera kartor.

Få arbeta med uppgifter både enskilt och tillsammans med klasskamrater.

Diskutera i helklass.

Gemensamma genomgångar och diskussioner.

Titta på filmer.

Leta i kartböcker.

Skapande uppgift om världskartan.

 

 

Metod för dokumentation och bedömning av lärandet:

Muntlig och skriftlig redovisning.

 

Dela in eleverna i expertgrupper, redovisa sin världsdel för andra.

 

Avslut; rita en karta av hur världen ser ut och jämför med kartan du gjorde i början av arbetsområdet. I jämförelsen kan du som lärare se progressionen i elevens förståelse av hur världen ser ut.

 

Eventuellt test på världsdelar och väderstreck.

Allt eftersom göra exittickets på områdena.

Tillexempel på exittickets: rita/skriva väderstrecken, sätta ut Stockholm på en Sverigekarta, namnge de världsdelar du känner till osv.

 

Utvärdering:

 

Arbetet utvärderas kontinuerligt under arbetets gång med eleverna.

 

Tips till vårdnadshavare:

Titta gärna på olika kartor tillsammans och leta efter en plats som betyder något för er.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: