Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar konstruktion- Broar

Skapad 2020-08-13 09:39 i Gantofta skola Helsingborg
Vi undersöker olika typer av broar. Utifrån en ritning bygger sedan eleverna en egen miniatyrbro med fokus på hållbarhet och funktion.
Grundskola 6 Teknik
Vi ska undersöka förutsättningar för att bygga hållbara konstruktioner i form av broar.

Innehåll

Mål

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla:

 • kunskaper om vilka material som kan användas i en teknisk konstruktion
 • sin förmåga att jämföra olika förslag och konstruktioner och utifrån detta analysera och utarbeta en fysisk modell
 • sin förmåga att använda några relevanta begrepp som rör ritningar och konstruktioner

Arbetsbeskrivning

Vi arbetar med grupparbete för att bygga en hållbar bro.

Vi jobbar med: * informationssökning * pröva olika materials hållbarhet * skisser och ritningar av konstruktioner * bygga en hållbar konstruktion * pröva konstruktionen

Bedömning

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik år 4-6

Insats krävs
Grundläggande nivå
Mer än grundläggande nivå
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila kon­ struktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras upp­ byggnad och de material som används.
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings­ och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings­ och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings­ och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings­ alternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade doku­ mentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: