Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden Söra46

Skapad 2020-08-13 09:35 i Söraskolan Österåker
LPP för ämnesområdet Norden för år 5
Grundskola 5 Geografi Svenska
Norden. Vilka länder ingår i Norden? Vilka är dess huvudstäder? Och hur fungerar en karta? Vi ska under 5 veckor jobba med Norden och ta reda på svaren på bland annat dessa frågor.

Innehåll

Syfte- Mål

Du ska:

 • kunna göra enkla jämförelser mellan de nordiska länderna
 • känna till vilka naturresurser som finns i Norden och hur de påverkar samhället,
 • känna till Nordens geografi - landets läge, storlek, huvudstad, viktiga geografiska platser
 • förstå hur en karta är uppbyggd och kunna använda den för att söka kunskap.

Arbetssätt - det här ska vi göra:

 • Arbeta med kartor – färg, symboler, olika slags kartor
 • Se på film om de nordiska länderna
 • Samtala om likheter, skillnader och orsaker

Bedömning:

Du kommer att göra ett arbete där du ska placera ut städer. vattendrag och fakta
Du ska även veta vilken natur som finns i de olika nordiska länderna. Viktiga personer och händelser kan du också berätta om.

 

Nordisk korsflagga – Wikipedia

Uppgifter

 • Mitt nordiska land

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Sv Ge
Matris för "Så in i NORDEN " år 5

Så in i Norden

 • Ge  E 6   Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nordens länder
Du ska veta vilka de nordiska länderna är, deras huvudstäder samt kunna placera ut dem på en karta över Norden. Dessutom andra viktiga geografiska platser i Norden
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du har grundläggande kunskaper om de nordiska ländernas namngeografi och kan med viss säkerhet beskriva var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om de nordiska ländernas namngeografi och kan med relativt god säkerhet beskriva var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om de nordiska ländernas namngeografi och kan med god säkerhet beskriva var saker ligger och hur stora de är.
Natur- och kulturlandskap
Hur ser natur- och kulturlandskapet ut i Norden? Varför ser det ut på ett visst sätt? Vilka likheter/skillnader finns det mellan de olika länderna?
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskapet i de nordiska länderna och kan på ett grundläggande sätt förklara varför det ser ut på det sättet.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskapet i de nordiska länderna och kan på ett utvecklat sätt förklara varför det ser ut på det sättet.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskapet i de nordiska länderna och kan på ett välutvecklat sätt förklara varför det ser ut på det sättet.
Naturresurser
Du ska känna till olika naturresurser i Norden och vilken betydelse detta får för samhället.
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du känner till några av Nordens olika naturresurser. Du kan berätta om någon betydelse av detta för samhället.
Du känner till de flesta av Nordens olika naturresurser. Du kan berätta om några betydelser av dessa för samhället.
Du känner till Nordens olika naturresurser. Du kan berätta om betydelsen av dessa för samhället.
Karta
Du kan använda en karta för att söka kunskap på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda en karta för att söka kunskap på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda en karta för att söka kunskap på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: