Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test Hållbart samhällsbyggande: Staden från en buss

Skapad 2020-08-13 09:49 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Hållbart samhälle
I detta arbetsområde kommer du introduceras i att beskriva byggda miljöer och värdera dem utifrån hållbarhetsteori. Du kommer också introduceras i att genomföra en fallstudie, och att analysera resultatet av studien.

Innehåll

Områdesbeskrivning

Hur hållbart är Linköping?

Städer byggs ofta upp och växer enligt specifika mönster. De har sin historia, och har ofta byggts ut successivt genom århundradena. Många av de svårigheter som städer drabbas av när det gäller tex kriminalitet, ohälsa, miljöpåverkan och segregation kan beskrivas enbart genom att betrakta stadens byggda miljö.  

 • Hur förändras stadens byggda miljöer från utkant till stadskärna?
 • Vilka människor bor var i staden?
 • Vem reser med kollektivtrafiken?
 • Vilka byggnader finns var? 
 • Var finns naturområdena och hur ser de ut?

Dessa frågor besvaras under arbetsområdet genom att vi genomför en fallstudie. Vi kommer att resa med Östgötatrafiken, längs en busslinje för att få praktiska data. Observationsprotokoll och fotodokumentation.

Resultatet av fallstudien analyseras och värderas sedan med hjälp av begrepp och teori. Fallstudien presenteras i text - gruppuppgift. Arbetsområdet avslutas med en individuell reflektion.

Examinationsform

Rapport skrivs i grupp och lämnas in vecka 38.

Tidsram

Vecka 34: Kollektivtrafik i Linköping - val av resväg. Observationsprotokoll, metodteori kring obervationsstudier.

Vecka 35: Genomförande av fallstudie

Vecka 36: Resultatsammanställning. Vad behöver ni veta för att kunna säga något om era resultat?

Vecka 37: Analysmodeller, teori.

Vecka 38: Färdigställa rapport

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.
  Hål  -
 • Stadsbyggnadsidéer och samhällsutveckling ur ett historiskt och socialt perspektiv.
  Hål  -
 • Infrastrukturella lösningar och tekniska system vid till exempel bostadsplanering och planering av transportsystem.
  Hål  -
 • Tekniska, estetiska, sociala, ekonomiska, demokratiska, etiska och kvalitativa aspekter på samhällsbyggande.
  Hål  -
 • Olika tekniker, verktyg och uttryckssätt för att analysera, karaktärisera och dokumentera omgivningen i samband med förslag till förändringar.
  Hål  -
 • Praktiska fallstudier.
  Hål  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för samhällsplanering ur ett historiskt och socialt perspektiv samt beskriver utförligt och nyanserat olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika förutsättningar och möjligheter för att nå en hållbar utveckling samt värderar med nyanserade omdömen olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer ur ett hållbarhetsperspektiv. I sina redogörelser använder eleven med säkerhet grundläggande begrepp inom området.
  Hål  A
 • Eleven redogör utförligt för samhällsplanering ur ett historiskt och socialt perspektiv samt beskriver utförligt olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer. Dessutom redogör eleven utförligt för olika förutsättningar och möjligheter för att nå en hållbar utveckling samt värderar med enkla omdömen olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer ur ett hållbarhetsperspektiv. I sina redogörelser använder eleven med viss säkerhet grundläggande begrepp inom området.
  Hål  C
 • Eleven redogör översiktligt för samhällsplanering ur ett historiskt och socialt perspektiv samt beskriver översiktligt olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika förutsättningar och möjligheter för att nå en hållbar utveckling samt värderar med enkla omdömen olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer ur ett hållbarhetsperspektiv. I sina redogörelser använder eleven med viss säkerhet grundläggande begrepp inom området.
  Hål  E
 • Eleven identifierar och avgränsar efter samråd med handledare komplexa problemområden inom samhällsplanering samt jämför olika handlingsalternativ och tekniska lösningar för att nå en hållbar utveckling. Dessutom planerar och utarbetar eleven efter samråd med handledare egna förslag till förändringar samt resonerar utförligt och nyanserat om genomförandet ur olika aspekter av hållbart samhällsbyggande.
  Hål  A
 • Eleven identifierar och avgränsar efter samråd med handledare problemområden inom samhällsplanering samt jämför olika handlingsalternativ och tekniska lösningar för att nå en hållbar utveckling. Dessutom planerar och utarbetar eleven efter samråd med handledare egna förslag till förändringar samt resonerar utförligt om genomförandet ur olika aspekter av hållbart samhällsbyggande.
  Hål  C
 • Eleven identifierar och avgränsar i samråd med handledare enkla problemområden inom samhällsplanering samt jämför olika handlingsalternativ och tekniska lösningar för att nå en hållbar utveckling. Dessutom planerar och utarbetar eleven i samråd med handledare egna förslag till enkla förändringar samt resonerar översiktligt om genomförandet ur olika aspekter av hållbart samhällsbyggande.
  Hål  E
 • Eleven presenterar med säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets grundläggande begrepp och med ritningar, planer och modeller. I sitt arbete diskuterar eleven utförligt och nyanserat, och värderar med nyanserade omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
  Hål  A
 • Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets grundläggande begrepp och med ritningar, planer och modeller. I sitt arbete diskuterar eleven utförligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
  Hål  C
 • Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets grundläggande begrepp och med enkla ritningar, planer och modeller. I sitt arbete diskuterar eleven översiktligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
  Hål  E
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
  Hål  A
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete.
  Hål  C
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt eget och andras arbete.
  Hål  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hål  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hål  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hål  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: