Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering -- Ma1b

Skapad 2020-08-13 09:50 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Matematik
Matematik 1B är den första av 2 obligatoriska matematikkurser på SA och EK-programmet. Mycket av kursen är en repetition av högstadiematte, men med fördjupning och krav på att kunna lösa mer komplexa problem. Nedan hittar du en länk till vår planering för kursen, både en grovplanering för hela året och en detaljerad planering för varje arbetsområde som uppdateras kontinuerligt.

Innehåll

Pedagogisk planering för kursen: 

Vad?

(Ur kursens centrala innehåll:)

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
 • Samband och förändring
 • Geometri
 • Sannolikhetslära och statistik
 • Problemlösning och tillämpning

Varför?

(Ur ämnets syfte:)

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att:

 1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
 2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
 3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
 4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
 5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
 6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
 7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.

Hur?

 • Genomgångar
 • Räknepass
 • Laborationer
 • Diskussioner/seminarier

Bedömning?

I bedömning inför slutbetyg i kursen kommer jag att bestämma vilka kunskapskrav/vilken nivå du har nått upp till i slutet av kursen. Det som väger tyngst i min bedömning blir:

 • Resultat på NP
 • Min egen bedömning av var du ligger i relation till kunskapskraven när betyget sätts.

Det innebär också att betyg som ni får på uppgifter under läsåret ska ses som prognos och feedback och är inte satta i sten:

 • Skriftliga och muntliga prov
 • Inlämningsuppgifter

Material

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: