Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2020-08-13 09:52 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 9 Fysik
I detta området får du lära dig om hur elektricitet och magnetism fungerar. Till exempel varför lampor lyser och hur ström kan framställas på olika sätt. Du lär dig olika sätt att koppla och följa kopplingsschema. Vi går också igenom elsäkerhet.

Innehåll

Det här ska du utveckla 

Du ska utveckla din förmåga att

 • genomföra systematiska undersökningar
 • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband

 

Det här ska du arbeta med

 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Mätningar och mätinstrument
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Du ska visa kunskaper om 

 • Statisk elektricitet och hur det uppstår olika laddningar
 • Vad är ström, spänning och resistans är och dess enheter
 • Hur rör sig ström i en krets
 • Serie och parallellkoppling och att förstå kopplingsschema
 • Vad magnetism är och påverkar olika material
 • Hur elektricitet och magnetsim hänger tätt ihop
 • Elektromagnetism, induktion
 • Skillnad mellan likström och växelström och hur dessa skapas

Så här kommer vi att arbeta

 • Arbeta med boken, spektrum kapitel 3 och 8
 • Genomgångar
 • Faktatexter
 • Demonstrationer
 • Diskussioner
 • Genomföra undersökningar
 • Övningsuppgifter
 • Titta på filmer

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan.
Det kan t.ex. vara i laborationer, gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.

Det kommer också att vara några tydligare bedömningstillfällen som är skriftligt prov, inlämning av laborationsrapporter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: