Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

(Test;BERZ)_BILD1a1: Bildanalys

Skapad 2020-08-13 09:56 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Vilka frågeställningar kan man använda sig av för att undersöka olika typer av bilder tex. ett konstverk med syftet att få fördjupad förståelse för dess innehåll, betydelse och uppbyggnad.
Gymnasieskola Bild
Öva upp förmågan att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Samt att förstå och använda sig av ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera bilder och andra visuella företeelser.

Innehåll

Instruktioner för dig som lärare
 1. Ändra rubriken enligt namnstandard "Kurs: arbetsområde". Exempel: Samhällskunskap 1a1: internationell handel".
 2. Byt ut ingressbilden på Linköpings slott till en bild som representerar arbetsområdet genom att klicka på krysset till vänster om "Ingresstext" och sedan på plustecknet i Ingressbild-fältet. Leta sedan upp önskvärd bild på internet eller din dator och lägg till.
 3. Byt ut ingresstexten mot en kort beskrivning av arbetsområdet.
 4. Tryck på "Lägg till kurs" under ingressbilden och
  För gymnasiekurser: välj kurs för den kurs som planeringen av arbetsområdet ingår i.
  För grundskolekurser: välj skolform, årskurs och ämne för det ämne som planeringen av arbetsområdet ingår i.
  För gymnasiesärskola: välj skolform och kurs för den kurs som planeringen av arbetsområdet ingår i.
 5. Skriv under dessa instruktioner en informerande text om arbetsområdet där eleven ska få en känsla av sammanhang och förståelse för varför arbetsområdet är relevant för dem. Exempeltexten nedan ska du alltså byta ut mot din egen.
 6. Du kan såklart utöka det du lägger till i din planering genom att länka till resurser eller Youtube-videor relevanta för arbetsområdet.
 7. Skriv under din informerande text en preliminär tidsram för arbetsområdet, antingen i löpande text eller genom att skapa en tabell med din tidsplan i ett annat system och klistra in tabellen i planeringen. Exempeltidsramen nedan ska du alltså byta ut mot din egen.

 8. Lägg till Läroplan under beskrivningen och markera det centrala innehåll och de kunskapskrav som denna planering kommer behandla.

 9. Du kan lägga till en egen matris, eller hämta en redan skapad från Skolbanken. Denna matris kommer ligga i din planering och kan markeras av både lärare och elev separat så elev och lärare båda kan skatta om eleven uppnått ett visst lärandemål. Du kan naturligtvis skapa formativa matriser i din planering på egen hand på det sätt som bäst passar din undervisning och elevernas lärande, men observera att om du använder en lärandematris för att bryta ner kunskapskraven i mindre beståndsdelar, eller omformulera dem för att öka läsbarhet, ska de innehålla de värdeord som finns i skolverkets kunskapskrav.

 10. Du kan skapa en eller flera skugguppgifter i planeringen redan här och aktivera dem i din planering när du ska koppla elevprestationer som underlag för betygssättning i kunskapskravstabellen.

 11. Ta bort de här instruktionerna.

 

Exempeltext att ersätta:
Handeln är en central del av vår globala ekonomi och påverkar många segment av vårt samhälle. 
Vilka teorier och mekanismer ligger bakom den internationella handeln? 
Varför befinner sig USA och KINA i vad media beskriver som ett handelskrig? 
Vilka fördelar och nackdelar innebär frihandel och protektionism? 
Ovanstående frågetecken kommer vi bland annat att räta ut under kommande veckor!

UR ex text:

I ämnet Bildanalys får eleverna möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter kring analysmetoder och göra tolkningar av egna och andras bilder,såväl historiska som nutida;

Hur är olika bilduttryck konstruerade? Med vilka syften?

Hur skapas olika betydelser i bilden och hur kommunicerar den med skilda betraktare?

 

 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

 

     
47 Introduktion  

48

   
49 Besök på konstutställning

eget arbete 

50

eget arbete  

eget arbete 

51

eget arbete 

Inlämning av din analystext

 

Uppgifter

 • Analys av konstbild

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, eget och andras arbete med bilder. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
  Bil  -
 • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.
  Bil  -
 • Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
  Bil  -
 • Bilders funktioner och användningsområden.
  Bil  -

Matriser

Bil
(Test;BER)_BILD1a1: bildanalys

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: