👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-Tillåtet och förbjudet

Skapad 2020-08-13 09:59 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vilka regler finns i samhället? I trafiken? I skolan? Hemma? I sportsammanhang? Varför behövs regler?

Innehåll

 • Lärandemål

Vilka kunskaper och färdigheter hoppas vi kunna lära oss?

 • Uttrycka din egen åsikt och diskutera olika regler och normer i vardagen
 • Utveckla förståelse för varför det finns regler och varför de måste följas
 • Reflektera över viktiga samhällsfrågor samt hur du påverkar andra och hur du själv blir påverkad
 • Beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras
 • Identifiera riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö 
 • Minska riskerna i trafiken genom ett säkert beteende

Undervisning

På vilket sätt kommer vi att arbeta på lektionerna?

 • Vi kommer överens om gemensamma trivselregler och hur vi ska göra för att följa dem
 • Vi diskuterar vad begreppen rättighet och skyldighet innebär
 • Vi samtalar om normer och regler i vardagen, bl.a. i sportsammanhang och i trafiken
 • Vi samtalar kring hur var och en av oss kan bidra till en bra klassrumsmiljö och arbetsro
 • Vi samtalar om hur man umgås med andra och respekterar allas olikheter
 • Vi samtalar och diskuterar olika frågor både i stor grupp och i mindre grupper
 • Vi tittar på filmer som tar upp olika sociala situationer med efterföljande samtal
 • Vi har klassråd.

Bedömning

Hur kommer läraren att se vad du har lärt dig?

Genom att:

 • Vara delaktig i arbetet att ta fram gemensamma regler
 • Vara delaktig i diskussioner och undersökningar
 • Arbeta med din arbetsbok och andra uppgifter
 • Berätta om dina tankar och åsikter i frågor som gäller dig
 • Samtala med lärare och klasskamrater kring det aktuella ämnet 
 • Delta i klassråd

Tips till vårdnadshavare

Så här kan dina föräldrar hjälpa dig i just det här arbetsområdet:

 • Prata om vilka normer och regler ni har hemma och varför ni har just dem.
 • Titta efter och samtala om riskfyllda platser i trafiken och vad man kan göra för att vara mer säker i trafiken.
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3