👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamling Före Bornholmsmodellen Pyret 2020

Skapad 2020-08-13 10:04 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Lek med språk och skriftspråk utifrån boken Före Bornholmsmodellen.
Förskola
Att kommunicera är grundläggande för varje individ. Vi kommer arbeta aktivt med ”Före Bornholmsmodellen”. Detta för att bygga upp och stärka barnens språkliga utveckling och preskrivande.

Innehåll

Avdelningens mål:

Genom språksamlingen får barnen undervisning som ska leda till progression i deras litteracitet.  Vi vill utmana barnen i sin språkutveckling och sitt pre-skrivande (litteracitet- lära sig känna igen och tyda bokstäver och symboler).

Syfte:

Språkutveckling sker i sociala sammanhang, och vi använder oss utav ”före bornholmsmodellen. Syftet är att barnen ska tillgodogöra sig en fonologisk medvetenhet, det vill säga höra höra stavelser och ord. På detta sätt kan barnen på ett lustfyllt sätt få ett ökat intresse och en ökad medvetenhet om skriftspråket. Vi vill att de ska få en positiv bild av att högläsning, språklek och olika språkliga aktiviteter, det ska vara något roligt och något vi gör tillsammans. Ett övergripande mål är att nyfikenhet och lust väcks att lära mera eftersom en viktig förutsättning för senare läs och skrivinlärning är motivation.

Metod

Kl 9 kommer barnen samlas i sina respektive grupper vi arbetar med under terminen för att arbeta utifrån boken ”Före Bornholmsmodellen” där man utgår ifrån ålder/kunskap, har språksamlingar där sagoböcker, språklekar och rim och ramsor ingår. Sagorna kommer att läsas och vi kommer att arbeta med det fördjupade material som finns att tillgå. Vi kommer att göra språklekar, rim och ramsor, klappa stavelser, arbeta med sammansatta ord, bokstäver och hur de låter, sjunga sånger m.m som står beskrivet i materialet samt lägga till egna. 

Vi kommer fortsätta använda våra namnlappar med symboler i en gemensam samling på avdelningen före lunch vid kl 11.

 

När? Var? Hur? Varför?.

När: kl 9:00 tis-Tors 

Var: på Pyret

Hur:

 

 • Före bornholm: Högläsning, Sång, rim och ramsor med materialet från Före Bornholmsmodellen.
 • Presentera veckodagarna med olika färger samt med skrift. Använda namnskyltar (literaciteten) som presenterar vilka som är närvarande/frånvarande.

Resultat - hur blev det?

    

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18