Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion

Skapad 2020-08-13 10:04 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
NTA Rörelse och konstruktion.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Vi kommer att arbeta med NTA-lådan Rörelse och konstruktion under HT 2020. Du kommer att få konstruera fordon efter skisser som övergår i konstruktionsritningar. Vi ska också undersöka hur olika krafter påverkar ett standardfordons rörelse.

Innehåll

Lektionsinnehåll

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att: 

Bygga ett modellfordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och ta en viss last

Följa en ritning för att bygga ett modellfordon samt själv göra en ritning av en egen konstruktion

Systematiskt undersöka hur ett modellfordons läge och rörelse påverkas när det utsätts för krafter och när mängden energi förändras

Använda slutsatser av undersökningar till att utveckla och förbättra en konstruktion

Undersöka skillnader mellan ett axeldrivet fordon och ett propellerdrivet fordon

Planera och konstruera ett eget fordon utifrån givna kriterier

Läsa och tolka texter som Newton och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa har haft för vår förståelse av fenomen i vår omvärld

Diskutera fördelar och nackdelar, likheter och skillnader mellan olika slags fordon och vilken betydelse de har för människors liv för en hållbar utveckling.

 

Förväntat resultat

När vi har arbetat klart med temat är slut förväntas du att:

 • Kunna planera och utföra enkla konstruktioner.
 • Förklara olika begrepp som kraft och rörelse t ex hur kan ett fordon förflytta sig och varför stannar det.
 • Kunna dokumentera ditt arbete dvs skriva, rita och berätta om det arbete vi gör med våra fordon.
 • Kunna bygga efter en ritning.

 

Examinationsuppgifter

För att visa vad du kan ska du:

 • Göra en ritning över din bil.
 • Bygga ett fordon efter en ritning.
 • Dokumentera ditt arbete i bild och text.
 • Kunna använda/förstå nya ord och begrepp från temat.

 

Bedömning:

Det som bedöms är hur väl du kan:

Planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter.
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Dokumentera dina undersökningar i text och bild.
Resonera på olika sätt som man kan driva ett fordon framåt.
Berätta om Newton och vad hans upptäckter har betytt för hur vi förstår tex planeters rörelse
beskria hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att driva fordonet framåt.
Planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier.
Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt.
Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter.                                                                                                  Kunna göra en avancerad/detaljerad ritning av din bil.                                                                                                                Kunna använda ord och begrepp som vi har använt i temat när du skriver din dokumentation.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: