Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2020-08-13 10:31 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Pedagogisk planering för årskurs 1
Grundskola 1 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Du använder den dagligen på många olika sätt. I matematiken kommer du att få arbeta mycket med konkret och laborativt material. Du tränar på att undersöka, prova och välja lösningsmetod. Du får dessutom dokumentera, förklara och argumentera för din lösning och dess rimlighet både muntligt och skriftligt. Vi kommer att ha mycket matteprat.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • taluppfattning, kunna se samband mellan tal och antal inom talområdet 0-20 och kunna se talbilder t.ex. tärningen
 • talrad och tallinje
 • begrepp som fler/färre, flest/färst, udda/jämna, hälften/dubbelt
 • lägesord som framför/bakom, över/under, före/efter, i/på
 • uppdelning av tal inom talområdet 1-10
 • matematiska symboler +, -, =, >, <
 • likhetstecknets betydelse
 • addition och subtraktion inom talområdet 1-10
 • hela tiotal inom talområdet 10-100
 • ramsräkning och sifferskrivning
 • problemlösning
 • ordningstal 1-10 dvs första, andra, tredje osv.
 • tid; avläsa klockan hel och halv timme
 • vikt; använda en våg och känna till  enheten kg
 • längd; jämföra, uppskatta och mäta. Använda linjal och känna till enheterna cm och m.
 • mönster
 • symmetri
 • geometri; kunna namnge och beskriva figurerna kvadrat, rektangel, triangel och cirkel
 • våra mynt och sedlar; kunna känna igen och storleksordna
 • programmering

Så här kommer vi att arbeta: 

 • praktiskt med plockmaterial och laborativt material
 • i matematikboken MatteDirekt Safari
 • digitalt
 • arbetsblad
 • arbetsschema
 • enskilt, i par och i grupp 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • genom deltagande i undervisningen
 • diagnoser
 • samtal
 • laborationer 
 • gruppövningar
 • whiteboardplattor

Bedömningen kommer att göras enligt skolverkets bedömningsstöd matriserna nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning, muntliga uppgifter HT åk 1

Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre nivå
1. Talraden, ramsräkna
Jag kan räkna till 25.
Jag kan räkna till 50.
Jag kan räkna till 115.
2. Talraden, räkna uppåt
Jag kan räkna från 3 till 12.
Jag kan räkna från 9 till 20.
Jag kan räkna från 26 till 80.
3. Talraden, nedåt
Jag kan räkna nedåt från 5.
Jag kan räkna nedåt från 10.
Jag kan räkna nedåt från 20.
4. Talraden, efter
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 1 b) 4
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 7 b) 10
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 79 b) 99
5. Talraden, före
Jag vet vilket tal som kommer före a) 2 b) 4
Jag vet vilket tal som kommer före a) 5 b) 9
Jag vet vilket tal som kommer före a) 50 b) 72
6. Antalskonstans
Jag vet att 6 små föremål är fler än 4 stora föremål och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 6 föremål är 6 stycken oavsett om de ligger ihop eller är utspridda.
Prövas inte på denna nivå.
7. Subitisera/uppskatta
Jag kan uppfatta 3 prickar på en tärning utan att räkna dem. Jag kan uppfatta 4 prickar på en tärning utan att räkna dem.
Jag kan uppfatta 5 prickar på en tärning utan att räkna dem. Jag kan uppfatta 6 prickar på en tärning utan att räkna dem.
Jag kan uppskatta ungefär hur många 11 är.
8. Namnge tal
Jag vet vad talet heter inom talområdet 1-6.
Jag vet vad talen heter inom talområdet 0-10.
Jag vet vad talen heter inom talområdet 11-20. Jag vet vad tiotalen heter inom talområdet 0-100.
9. Fler/färre
Jag vet att 2 fler än 3 är 5. Jag vet att 1 färre än 3 är 2.
Jag vet att 2 fler än 6 är 8. Jag vet att 1 färre än 6 är 5.
Jag vet att 3 fler än 13 är 16. Jag vet att 3 färre än 13 är 10.
10. Uppdelning av tal
Jag kan dela upp 5 föremål i två delar/ högar på ett sätt.
Jag kan dela upp 5 föremål i två delar/ högar på flera sätt.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
11. Hälften/dubbelt
Jag kan dela upp 4 föremål i två lika stora delar.
Jag kan dela upp 8 föremål i två lika stora delar. Jag vet att hälften av 10 är 5.
Jag vet att hälften av 12 är 6. Jag vet att dubbelt så mycket som 6 är 12. Jag vet att dubbelt så mycket som 7 är 14.

Taluppfattning, muntliga uppgifter, HT åk 1

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre nivå

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning, muntliga uppgifter VT åk 1

Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre nivå
1. Talraden, ramsräkna
Jag kan räkna till 50.
Jag kan räkna till 100.
Prövas inte på denna nivå.
2. Talraden, räkna uppåt
Jag kan räkna från 9 till 20.
Jag kan räkna från 26 till 40.
Jag kan räkna från 195 till 220.
3. Talraden, räkna nedåt
Jag kan räkna nedåt från 10.
Jag kan räkna nedåt från 15.
Jag kan räkna nedåt från 71 till 57.
4. Talraden, efter
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 7 b) 10
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 39 b) 76
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 199 b) 217
5. Talraden, före
Jag vet vilket tal som kommer före a) 5 b) 9
Jag vet vilket tal som kommer före a) 29 b) 34
Jag vet vilket tal som kommer före a) 120 b) 300
6. Stegräkning
Jag kan räkna 10- steg/ hoppa 10 steg i taget. Jag börjar på 10 och kan hoppa till 50.
Jag kan räkna 10- steg/ hoppa 10 steg i taget. Jag börjar på 0 och kan hoppa till 100.
Jag kan räkna 10- steg/ hoppa 10 steg i taget. Jag börjar på 12 och kan hoppa till 62.
7. Antalskonstans
Jag vet att 6 föremål är 6 stycken oavsett om de ligger ihop eller är utspridda.
Prövas inte på denna nivå.
Prövas inte på denna nivå.
8. Uppskattning
Jag vet hur många prickar det är på en tärning utan att räkna dem.
Jag kan uppskatta ungefär hur många 11 är.
Jag kan uppskatta ungefär hur många 18 är.
9. Minskning
Jag vet att 7-1= 6 och att 7-2= 5
Jag vet att 13-1=12 och att 13-2=11
Jag kan säga en räknehändelse som passar till 15-4. Jag vet att 19-17=2
10. Fler/färre
Jag vet att 2 fler än 6 är 8 och kan förklara hur jag tänker. Jag vet att 1 färre än 6 är 5 och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 3 fler än 13 är 16 och kan förklara hur jag tänker. Jag vet att 3 färre än 13 är 10 och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 7 färre än 15 är 8 och kan förklara hur jag tänker.Jag vet att 8 fler än 15 är 23 och kan förklara hur jag tänker.
11. Uppdelning av tal
Jag kan dela upp 5 föremål i två delar/ högar.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 7-10
Jag kan dela upp tal inom talområdet 11-19.
12. Hälften/dubbelt
Jag kan dela upp 8 föremål i två delar. Jag vet vad hälften av 10 är.
Jag vet att hälften av 6 är 3. Jag vet att dubbelt så mycket som 5 är 10. Jag vet att dubbelt så mycket som 4 är 8.
Jag vet att hälften av 12 är 6. Jag vet att hälften av 50 är 25. Jag vet att dubbelt så mycket som 100 är 200. Jag vet att dubbelt så mycket som 15 är 30.
13. Skriftliga uppgifter
Efter de muntliga uppgifterna anges vilka skriftliga uppgifter eleven ska genomföra: L, M eller H.
L
M
H

Taluppfattning, muntliga uppgifter, VT åk 1

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre nivå

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning, skriftliga uppgifter VT åk 1

Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre nivå
1.
Jag kan räkna antal upp till 6.
Jag kan talens grannar 0-20.
Jag kan talens grannar 0-200.
2.
Jag kan talet som kommer efter 1-9.
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-20. Exempel: 2 4 6 8 __ __
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-40.
3.
Jag kan räkna antal upp till 5.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-50.
4.
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-9.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-250.
5.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-6
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-40
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition 0-10. Exempel: 7 = 5 + ____
6.
Jag kan göra beräkningar med addition där svaret som högst är 6.
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-10
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom subtraktion 0-10. Exempel: ___ - 3 = 5
7.
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-10.
8.
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition 0-10. Exempel: 2 + _____ = 5
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100.
9.
Jag kan lösa en textuppgift som handlar om division inom talområdet 0-20.

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, VT åk 1

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: