Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämnställdhetsplanering Trygghet Ht 2020

Skapad 2020-08-13 11:19 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet under ht 2020. Nu börjar ett nytt kapitel i ditt barns liv - förskoletiden. Präglat av välkomst och avsked, glädje och sorg, tvivel och upptäckarglädje. i samverkan mellan hemmet och förskolan har vi ett gemensamt mål: TRYGGA BARN

Innehåll

 

 

Avdelningens mål:

Vårt mål med verksamheten är att alla barn och deras vårdnadshavare ska känna trygghet och delaktighet i förskolans miljö och rutiner, det ska vara roligt att komma till förskolan/Lillstugan.

Aktivitet:

 • Vi kommer att genomföra introduktionssamtal med de nya barnens vårdnadshavare.
 • För att få god kontakt med föräldrarna vill vi skapa ett lugnt överlämnande av barnet, både vid ankomst och hemgång. då finns det tid att informera om dagen och barnets vistelse hos oss. Likaså att föräldrarna kan ge oss viktig information.
 • Vi pedagoger strävar att se varje barns behov och önskningar.
 • Under hösten kommer vi ha ett möte för samtliga vårdnadshavare.

När? Var? Hur? Varför

 • Introduktionssamtalet kommer att ske innan barnet/familjen börjar på förskolan, så får vi lite förkunskap om barnet.
 • Vi arbetar nära barnen och är aktiva, närvarande och delaktiga i barnens lek och upptäckarlust. Vi är också en trygg famn att komma till.
 • Mötet för vårdnadshavarna hålls för att ge information om verksamheten och ge möjlighet att ställa frågor och diskutera.
 • Under höstterminen kommer vi ha uppföljningssamtal med alla VH. för att samtala om inskolning och livet på förskolan.

Resultat - hur blev det?

När inskolningarna var klara och det gått ca 8 veckor hade vi uppföljningssamtal med alla VH. Där framkom det att alla var mycket nöjda med det första samtalet ” introduktionssamtalet” där VH och vi möttes och ni fick berätta om ert barn och beskriva vem hen är, tycker om/inte och mycket mer. Vi upplever att det blev en bra start på förskoletiden.
Vi möter alltid upp i hallen vid hämtning och lämning så alla blir sedda och information kan förmedlas. Vilket ökar känslan för trygghet.
Vårt planerade föräldramöte blev inställt pga corona pandemin, så istället komponerade vi ett föräldrabrev som vi la ut på Unikum.

Vi tycker att vi gjort ett bra arbete, alla har varit engagerade och barn och VH ser/känns nöjda med oss och verksamheten vi erbjuder och majoriteten av barnen skuttar in på avdelningen.

Vi upplever att vi nått vårt mål med trygga barn och VH och barn som tycker det är roligt att komma hit, mycket glädje finns det .

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: