👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap år 9

Skapad 2020-08-13 11:23 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola F – 9 Hem- och konsumentkunskap
I Hem- och konsumentkunskapen kommer vi varva teori och praktik för att få förståelse och verktyg för att kunna utföra alla de uppgifter som ingår i att sköta ett hem.

Innehåll

MÅL

Vad ska vi kunna?

 - planera och tillaga måltider

- planera och utföra praktiska hemsysslor

- använda metoder, livsmedel och utrustning på ett fungerande sätt

- kunna reflektera över eget och andras arbete

- samtala och reflektera omkring konsumentfrågor och jämförpriser

- kunna värdera hur olika val påverkar ekonomi och miljö utifrån perspektivet hållbar utveckling

 

ARBETSFORMER

Hur ska vi få öva/lära oss?

 - arbetet kommer att innehålla både praktiska och teoretiska moment, (enskilt, i par samt i mindre grupper och helgrupp)

   som får tränas och utvecklas vid flera tillfällen under arbetets gång.

- vi kommer exempelvis titta på små filmklipp och diskutera dem.

- vi kommer träna på att tillaga olika maträtter, bakverk och göra andra hushållsuppgifter.

 

BEDÖMNING

Hur och när ska vi bedömas?

Det praktiska och det teoretiska kommer att bedömas löpande under arbetets gång samt genom utvärderingar. Det är viktigt att du är aktiv i både teori och praktik så att du visar dina kunskaper.

 

Uppgifter som ska utföras kommer att läggas upp på Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9