Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering NO år 3

Skapad 2020-08-13 12:01 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det här är en övergripande planering över de arbetsområden vi kommer att arbeta med år 3.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Undervisningen i NO-ämnena biologi/fysik/kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska/fysikaliska/kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att.

Innehåll

Syften

Undervisningen i NO-ämnena biologi/fysik/kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska/fysikaliska/kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att;

 • veta mer om sig själva och naturen.
 • undersöka omvärlden.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden

 

 

Undervisningens innehåll: Vad?

Naturvetenskapliga kopplingar till människan och hennes omvärld.

Områden som vi kommer att behandla:

 • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider
 • Människans inre organ.
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien
 • Materials egenskaper, flyta eller sjunka
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp de i olika beståndsdelar till exempel avdunstning och filtrering.
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda NO-begrepp när du beskriver och förklarar våra olika arbetsområden.
 • att göra enkla undersökningar.
 • att göra jämförelser. Så här trodde jag att det skulle bli. Så här blev det.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: