Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivregler

Skapad 2020-08-13 12:10 i Gemensamt i Sandviken Sandviken
I arbetsområdet repeterar vi skrivregler; stavning, stor bokstav, skiljetecken, styckedelning mm
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Att följa de skrivregler vi har tycker många känns svårt och onödigt. Många vill hellre skriva "som vi talar". Problemet blir då att vi lätt blir missförstådda. I detta tema kommer du att få träna dig i att bli säkrare i ditt skrivande, genom att få kunskap om språkets skrivregler.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Inom arbetsområdet får du möjlighet att repetera och lära dig de grundläggande skrivreglerna. Du kommer att känna igen en del och annat är nytt.

 

Syftet med svenskämnet enligt läroplan är att du
- kan använda språket både skriftligt och muntligt,
- kan tala och skriva så att andra förstår vad du menar och få tilltro till din förmåga att uttrycka dig i olika sammanhang
- kan följa språkliga normer och regler

 

Centralt innehåll för arbetsområdet

I arbetsområdet fokuserar vi på en enda punkt ur det centrala innehållet. Vi uppmärksammar och övar på skrivregler!

Undervisning

 • Genom gemensamma genomgångar
 • Övningsuppgifter i Gleerups
 • Skriva och bedöma texter enskilt och i grupp

 

Det allra bästa sättet att lära sig skriva korrekt är att läsa och skriva mycket. Därför ska du också få använda dina kunskaper i ditt skrivande, samt när ni ger respons på varandras texter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda skrivreglerna i dina egna texter samt i de tester vi gör under arbetsområdet.

Arbetsområdet ligger till grund för fortsatt skrivarbete, vilket innebär att det är viktigt att du övar och deltar i diskussioner under lektionerna så att du kan använda dina kunskaper.

Reflektion - utvärdering

Känner du dig mer säker på skrivreglerna nu? Förklara på vilket sätt.

Finns det något du behöver öva mera på?

Uppgifter

 • Prov skrivregler

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Skrivregler

Behöver träna mer
Tillfredsställande kunskaper
Goda kunskaper
Skriv- och stavningsregler
Formulera och kommunicera i skrift. Använda skrivregler och stavningsregler på ett korrekt sätt.
Använder skriv- och stavningsregler på ett i huvudsak fungerande sätt. Texterna du skriver är, trots vissa fel, tydliga för dig själv och läsaren.
Använder skriv- och stavningsregler på ett relativt väl fungerande sätt. Det förekommer endast enstaka fel när du skriver.
Använder skriv- och stavningsregler på ett mycket väl fungerande sätt. Det förekommer i princip inga fel när du skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: