Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsgrupp

Skapad 2020-08-13 12:09 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Som ett resultat av en fortbildning under terminerna 19/20, kommer vi ha läsgrupper där vi kommer att på ett fördjupat sätt läsa olika böcker. Fördjupningen av böckerna sker genom att använda olika tekniker att läsa en bok.

Innehåll

Syfte: 

Akriviteten syftar till de läroplansmålen som rör språklig utveckling. Samt att förbättra sin förmåga att samtala och samarbeta.

 

Avdelningens mål. 

Som ett led i språklig utveckling ska vi fördjupa våra kunskaper på ett språkligt plan genom att ha läsgrupper där vi på olika sätt tar oss an de texter vi läser. 

 

Aktivitet/metod: 

NÄR: När verksamheten tillåter.

HUR: Just nu kommer vi ha mindre grupper i olika konstellationer och läsa böcker på oliks sätt och även ha uppföljande aktiviteter runt de texter vi läser.

VAR: På avdelningen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: