Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet Läsåret 20/21 Tomten

Skapad 2020-08-13 12:49 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi vill att alla barn ska:

 • Känna sig trygga
 • Våga visa känslor
 • Våga komma med önskemål och uttrycka sina tankar
 • Bli respekterade för den man är
 • Att bygga relationer

 

Aktivitet:

 • Vi möter upp barn och föräldrar i hallen när de kommer och när de går hem.
 • Rutiner
 • Barnet har sin egen plats vid matbordet.
 • Vi pedagoger finns nära barnen och är lyhörda för deras behov.
 • På samlingen uppmärksammar vi varje barn, vilka som är här och vilka som är sjuka eller lediga.

 

När? Var? Hur? Varför?

Vi är nära barnen, är lyhörda och möter dem efter deras behov. Vid den dagliga kontakten med föräldrar lyssnar vi in och ger information på ett positivt och professionellt sätt.

Vi har tydliga rutiner på avdelningen både för barn och vuxna. 

Vi delar in barnen i smågrupper för att skapa lugn och trygghet.

Ge barnen stöd i leken, hitta lek och aktiviteter, både med andra barn och ensam.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: