Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allas rätt

Skapad 2020-08-13 12:27 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet får du lära dig mer om de mänskliga rättigheterna, Sveriges nationella minoriteter och bakgrunden till dessa.

Innehåll

I det här arbetsområdet för du lära dig mer om de mänskliga rättigheterna och upphovet till dessa, samt vilka Sveriges minoriteter är. Vi kommer också att titta på vad som händer vid kränkningar och diskriminering av minoriteterna samt de mänskliga rättigheterna. Vi varvar genomgångar med eget arbete. Arbetsområdet avslutas med ett kunskapstest. Vi kommer också att göra några olika case/gruppövningar tillsammans. Arbetsområdet kommer att vara i ca två veckor.

Genomgångar i helklass:

 • FN
 • Sveriges nationella minoriteter
 • Kränkningar och diskriminering

 

Enskilt arbete:

 • Instuderingsfrågor till varje genomgång.

 

Att läsa på inför kunskapstest:

 • Anteckningar/svar från instuderingsfrågorna.
 • Powerpoint från genomgångarna. (Läggs i Teams).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: