Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Linjer

Skapad 2020-08-13 12:33 i Vist skola Linköping
Grundskola 2 Bild
En linje är något som ritat på ett paper. Linjen startar på en plats och slutar på en annan. Hur den ser ut mellan start och slut kan skilja sig mycket åt. Hur många olika linjer kan du rita?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Linjer

Har ännu inte nått målet
Nivå 1
Nivå 2
Årskurs 6 E-nivå
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material – hantverksmässiga tekniker och verktyg.
 • Bl  E 6
Linjerna målas nära varandra och omlott så de syns inte.
Kan skapa 1-5 olika sorters linjer. Kan skapa ett enkelt porträtt där få olika linjer används till hår. Kan skapa en abstrakt bild där få olika linjer används. Använder färgpennor för att färglägga.
Kan skapa fler än 5 olika sorters linjer. Kan skapa ett utvecklat porträtt där många olika sorters linjer på ett kreativt sätt används till hår. Kan skapa en utvecklad abstrakt bild där många olika sorters linjer används på ett konsekvent sett. Använder färgpennor för att färglägga och täcker då ytan jämnt.
Eleven kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Eleven kan kombinera några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Undersöka och presentera olika ämnes-områden med bilder – arbetsprocess
 • Bl  E 6
Lyssnar på instruktion men kommer inte ihåg. Frågar alltid om hjälp för att lösa problem som uppstår. Arbetar under viss del av lektionen.
Lyssnar aktivt på instruktionen och använder stor del av lektionstiden till arbete. Testar och tänker ut egna förslag på lösningar innan hjälp fås.
Lyssnar aktivt på instruktionen och använder lektionstiden till arbete. Arbetar självständigt och hittar på egen hand fungerande lösningar när problem uppstår. Har olika strategier för att hitta lösningarna.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder – presentera och omdömen
 • Bl  E 6
Kan med stöd skatta sitt resultat i en matris.
Kan skatta sitt resultat i en matris. Kan ge exempel på några olika typer av linjer. Kan med stöd välja ett mål att jobba vidare med.
Kan på egen hand skatta sitt resultat i en matris. Kan ge exempel på flera olika typer av linjer. Kan på egen hand välja ett mål att jobba vidare med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: