Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2020-08-13 12:31 i Bessemerskolan Sandviken
Kommunikation mellan människor. Planering av kursen som är 100 poäng. Läsåret 2020/21.
Gymnasieskola Pedagogik
Hur gör vi när vi samspelar med andra? Hur fungerar vi i olika grupper och hur utvecklas en grupp? Hur kan vi undvika att konflikter växer och förhindrar samspel mellan människor?

Innehåll

Vecka

Moment

Material

Examination

35-37

Vad är kommunikation?

Källtillit och kritiskt tänkande.

Övningar, föreläsningar, diskussioner. Lärobok

Prov

 

38-41

Medias makt

Demokrati/diktatur

Snowden,E Franz och lärobok. Artiklar

Skriftlig enskild inlämningsuppgift.

42

Kultur/presentationsteknik

Introduktion och inspiration.

Lärobok + övningar i små grupper.

Muntlig redovisn i mindre grupp.

Presentation 1

 

45-47

Kultur/presentationsteknik

 

Lärobok ochgenomgång.

Muntlig redovisning i mindre grupp.

48-50

Påverkan av reklam – att skapa en identitet.

Hur manipulerar man inom reklam?

 

 

Etik i reklam. Skapa en reklambild utifrån ett valbart perspektiv.

Redovisning och feedbackövning.

2-4

 

 

Gruppens processer.

Konflikter och konflikthantering

Lärobok med genomgång.

Övning 

 

Analys av film. Skriftlig inlämning.

5-7

Våra värderingar. 

Storytelling i mindre grupper.

Kreativt arbete med begrepp. Uppdrag i Makerspace.

Diskussionsövningar.

Aktivt deltagande i övningar och diskussioner.

Aktivt deltagande i kreativa övningar i skolbibliotekets Makerspace. Gruppvis.

10-13

Sociala och kulturella förhållandens påverkan på vår kommunikation

Romanläsning

Seminarium med samma bok/grupp.

Frågemall att utgå ifrån. Muntligt!

14-17

Muntlig presentation 2

 

Tema:

Muntlig enskild redovisning.

Presentation 2

18-20

 

Social påverkan. Integrationsprojekt i Borlänge

Filmen: Ett trevligt folk

Analys av film. Skriftlig inlämning.

21

Utvärdering av kurs med betygssamtal

 

 

 

                                                                  

Uppgifter

  • Kommunikation

Matriser

Ped
Kommunikation PEDKOU

Kunskapskrav Kommunikation 100p

E
C
A
Kunskap om människors interaktion och kommunikation
Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer
Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Kunskap om människors interaktion och kommunikation
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Källkritik
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Presentation
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen i samråd med handledare. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet
Diskussion/ Utvärdering
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom utvärderar eleven presentationen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: