Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Trädet

Skapad 2020-08-13 12:49 i Ängaboskolan Alingsås
Arbete kring trädet, delar, förändringar under året, arter, vad använder vi träd till?
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Träd finns omkring oss och är livsviktiga för oss. Nu ska vi lära oss mer om träd.

Innehåll

Undervisning, för att nå målen kan du:

Undersöka träd som finns runtomkring skolan. 

Titta på bilder och lära dig trädets olika delar.

Titta på filmer som handlar om träd.

Skapa egna bilder som visar hur trädet förändras under året.

Undersöka hur det blir nya träd.

Undersöka vad vi använder träd till.

Mål och bedömning

 

När du är färdig ska du kunna svara på dessa frågor:

Vad heter de olika delarna på trädet?

Vilka uppgifter har de olika delarna av trädet?

Hur ser ett lövträd ut under olika årstider?

Vad använder man träd till?

Vad behöver ett frö för att gro?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: