Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt fantastiska jordklot!

Skapad 2020-08-13 12:57 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 4 – 9 Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter Kommunikation
Vår planet är unik då den har utvecklat vår natur, oss människor samt massor av olika spännande djurarter. Att kunna orientera sig i världen och få kunskaper om Jordens ursprung samt funktioner är av stor vikt för att förstå just ditt ursprung som människa.

Innehåll

Mål för elev:

Huvudsyftet för dig som elev är följande:

Du ska ges möjligheter till att utveckla och skapa förståelse kring:

 

 • att jorden är rund och består av vatten och landmassor
 • Jordens historia från uppkomst till nuläge
 • hur du kan påverka jorden och dess klimat
 • likheter och skillnader kulturellt och biologiskt

Genomförande

Under detta arbetsområde kommer du att få prova på olika aktiviteter för att få en bred förståelse för målen. Du kommer att få uppleva och delta i att:   

 • läsa och titta i böcker
 • gå på studiebesök
 • titta på filmer om jorden
 • sjunga och göra rörelselekar
 • kommunicera och lära dig nya begrepp/tecken som stöd
 • använda digitala hjälpmedel som hjälper dig att utforska och förstå målen
 • skapa med olika material 

Bedömning

Under arbetets gång kommer vi att berömma din förmåga utifrån följande bedömningskriterier:

 • När vi arbetar med temat deltar du aktivt i att:
 • i att skapa med olika material
 • återberätta processer som rör temat med hjälp av exempelvis bildstöd
 • kommunicera och använda dig av de nya begrepp/tecken
 • är delaktig i demokratiska beslutande processer som rör temat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: